مراحل و مدارک برای ثبت تغییرات شرکت

 

سهامداران و اعضای هیئت مدیره اگر پس از ثبت شرکت تصمیم بگیرند که تغییراتی را در شرکتشان داشته باشند با تنظیم صورتجلسه در مجامع عمومی فوق العاده و یا عمومی عادی امکان پذیر میباشد. تغییراتی اعم از تغییر نام شرکت ، تغییر آدرس دفتر مرکزی، نقل و انتقال سهام ،تغییر موضوع شرکت ،تغییر حق امضا مجاز شرکت ، تعیین اعضای هیئت مدیره، تغییر بازرسان و ... در مجمع ها ی زیر قابل بررسی می باشد:
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بری ثبت تغییر در اساسنامه شرکت:
اصلاح هر ماده از اساسنامه که این اصلاحات شامل:
تغییر اسم شرکت، تغییر آدرس دفتر مرکزی و شعبات، نقل و انتقال سهم الشرکه شرکا و یا سهام سهامداران ، تبدیل سهام های با نام به بی نام و بالعکس، تاسیس شعبه، کاهش و افزایش سرمایه شرکت ،خروج شرکا، ورود شرکا الحاق به موضوع شرکت، تغییر موضوع فعالیت شرکت و دیگر مواردی که در قانون تجارت به عنوان اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در نظر گرفته شده است.
تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و ثبت تغییرات شرکت:
اختیارات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در جلسات :
تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و حق امضا های مجاز شرکت انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیران
به تصویب رسیدن تراز نامه سالیانه شرکت که در زمان چهار ماهه اول سال است و در مجمع عمومی سالیانه برگزار میشود هم میتواند از اختیارات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد و در این مجمع هم برگزار شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییرات شرکت و یا موسسه :

آخرین روزنامه تغییرات
اساسنامه شرکت
مدارک شناسایی تمام افراد
لیست سهامداران و شرکا با میزان سهمشان
ثبت تغییرات شرکت

تمام اشخاص حقوقی چه شرکت ها و چه موسسات بعد از ثبت یکسری تغییرات و تصمیمات دارند که باید آنها را ثبت کنند که برای اینکه این تغییرات ثبت شود باید نسبت به تغییراتی که میخواهند اعمال شود صورتجلسه تنظیم گردد.برای تنظیم صورتجلسات باید یکسری قانون و مقررات خاصی که طبق قانون تجارت است را رعایت کرد.

تغییراتی که در شرکت ها می تواند انجام شود :

تغییر آدرس شرکت ها
تغییر موضوع شرکتها
الحاق به موضوع شرکتها
تغییر اسم شرکتها
افزایش سرمایه شرکتها
کاهش سرمایه شرکتها
ورود شخص جدید به عنوان شریک و سهامدار
خروج شرکا و سهامداران
نقل و انتقال سهم
انتخاب عضو های هیئت مدیره
انتخاب بازرس ها(برای شرکت های سهامی)
اعلام ترازنامه های مالی(برای شرکت های سهامی)
تمام اصلاحیات اساسنامه شرکتها
انحلال شرکتها
انحلال و تاسیس شعبه شرکتها
تبدیل نوع سهام های شرکت ها(با نام به بی نام و بالعکس)
تمدید یا تغییر سمت مدیر تصفیه
صورتجلسه های ثبت تغییرات شرکت ها
طبق قانون تجارت ماده 106 تصمیم هایی که مجامع گرفته میشود باید برای ثبت به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد
انتخاب مدیر ها و بازرس ها
ارائه ترازنامه
کاهش سرمایه شرکت
افزایش سرمایه شرکت
تمام تغییرات اساسنامه
منحل شدن شرکت
انتخاب مدیر تسویه
مدارک ثبت تغییرات شرکت

مدارکی که برای تنظیم صورتجلسه مجمع ها و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود مورد نیاز است:

1)روزنامه رسمی ثبت شرکت
2)روزنامه رسمی تغییرات ثبت شده شرکت
3)شرکتنامه یا تقاضانامه شرکت
4)مدارک شناسایی تمام شرکا و عضو های هیئت مدیره
5)مدارک شناسایی اشخاصی که میخواهند جدید وارد شرکت شوند
6)اگر شرکایی که میخواهند وارد شرکت شوند اشخاص حقوقی باشند مدارک شرکت به همراه آخرین تغییرات شرکت مورد نیاز است.

مدارکی که برای تنظیم صورتجلسه مجمع ها و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص مورد نیاز است:

1)روزنامه رسمی ثبت شرکت
2)روزنامه رسمی تغییرات ثبت شده شرکت
3)اظهارنامه شرکت
4)اعلام آخرین لیست سهامداران
5)مدارک شناسایی تمام اعضا
6)مدارک شناسایی اعضای جدید که میخواهند به شرکت وارد شوند.
7) اگر شرکایی که میخواهند وارد شرکت شوند اشخاص حقوقی باشند مدارک شرکت به همراه آخرین تغییرات شرکت مورد نیاز است

مراحل ثبت تغییرات شرکت در قالب صورتجلسه

1)ارائه مدارک و ارائه تمام اطلاعاتی که مشتری میخواهد آنها را در تغییرات اعمال نماید.
2)صورتجلسه تنظیم شود
3)امضا شدن صورتجلسه و وکالتنامه
4)پذیرش و ثبت نام اینترنتی تغییرات شرکت ها
5)ارسال صورتجلسه از طریق پست
6)پیگیری تغییراتی که ثبت شده
7)پرداخت فیش های ثبتی
8)دریافت آگهی ثبتی توسط وکیل از اداره ثبت شرکتها
9)پرداخت هزینه های روزنامه رسمی برای ثبت نام
10)درخواست دریافت روزنامه رسمی از طریق سایت
11)ارائه آگهی روزنامه رسمی به مشتری

برای انجام تغییرات شرکتها میبایست از تشریفات و آیین هایی پیروی شود که این قوانین در متن مدون قانون تجارت اعلام گردیده است که به صورت ثبت تغییرات یا تصمیمات شرکت ها نام گذاری میشود.
تمام تغییرات شرکتها به شکل کاملا مکانیزه در سایت اداره ثبت ورود اطلاعات شده که این فرایند به همراه تنظیم صورتجلسه امکان ثبت تغییرات را دارد.
تعدادی از تغییرات در حدود اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و نیز تعداد در حدود اختیرات مجمع عمومی عادی میباشد.
تصمیماتی که تنها در حدود اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است به شرح زیر میباشد.
منحل کردن شرکت،افزایش سرمایه شرکت،ورود و خروج شریکان و نیز تغییرات دارندگان حق امضا مجاز شرکت ،تبدیل نوع سهام شرکت ها، نقل و انتقال سهم ،و نیز به طور کلی تمام مواردی که در اساسنامه شرکت قید شده و تصمیم به تغییر آن دارند.

 

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
شنبه, 28 مهر 1397

کد امنیتی تصویر