چگونگی ثبت شرکت های تعاونی

شركت تعاونی متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی است كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری آنان موافق اصولی كه در این قانون مطرح است تشكیل می شود و جزء شرکت های تجارتی می باشد که سرمایه و ضمانت سهامداران تأثیری در آن ندارد بلکه تعداد سهامداران موثر است. در این شرکت ها، تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شركت قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمان ها، شركتهای دولتی وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانك ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی كشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی، بدون آنكه جزء اعضا باشند، می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات اجاره، اجاره به شرط تملیك اقدام به تامین یا افزایش سرمایه شركت های تعاونی نمایند. شرکت تعاونی شرکتی است که به منظور بهبود وضع اقتصادی سهامداران و تأمین نیازمندیهای آنها تشکیل می شود. بنابراین اگر وضع اقتصادی نامناسب و سطح خرج بالا، بازار کساد، نیازمندی های زندگی و یا کار پیدا نشود، اشخاصی به منظور بهبود وضع اقتصادی خود شرکتی تشکیل می دهند. شرکت تعاونی نوعی مشارکت است که تعدادی از افرادی که هم‌ صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک دور هم جمع می شوند و به هم کمک می‌کنند، اعضای شرکت در کنار همکدیگر، جمعیتی کوچک را بوجود می‌آورند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام، تعاونی تشکیل می دهند و سرمایه معینی را در میان می‌ گذارند.

ثبت شرکت تعاونی شامل دو مرحله می باشد:

•    مرحله اول: ثبت شرکت تعاونی در اداره تعاون (اخذ مجوز تعاون)  
•    مرحله دوم: ثبت شرکت تعاونی در اداره ثبت شرکتها و از طریق سامانه ثبت شرکت

ثبت شرکت تعاونی نیازمند حداقل 7 نفر سهامدار در ابتدای ثبت می باشد که شامل 1 مدیر عامل، 3 نفر عضو اصلی هیئت مدیره، 1 نفر عضو علی البدل هیئت مدیره و 2 نفر  بازرس به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل است که از بین سهامداران و توسط مجمع عمومی مؤسسین انتخاب می گردد. برای ثبت شرکت تعاونی با توجه به موضوع فعالیت مورد نظر، می بایست حداقل 2 نفر از سهامداران دارای مدرک و یا جواز کسب معتبر مرتبط باشند.
حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت تعاونی 5000000  ریال می باشد که می بایست 35% از آن در ابتدا به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز گردد. لازم به ذکر است میزان سرمایه اولیه در شرکتهای تعاونی توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین می گردد (واریز 35% از سرمایه اولیه در شرکت های تعاونی همانند ثبت شرکت سهامی خاص می باشد که از این حیث با هم مشابهت دارند).

 نوع سرمایه نیز در شرکت های تعاونی به صورت سهام می باشد که این سهام هم می تواند با نام عادی و هم بی نام عادی معرفی گردد، سهام با نام سهامی است که در اوراق چاپی سهام شرکت نام سهامدار قید گردیده اما در سهام بی نام اینگونه نیست. هم چنین در شرکتهای تعاونی می توان برای هر یک از سهامداران اوراق سهام ممتاز نیز ارائه کرد که در مورد چگونگی سهام ممتاز باید گفت که سهامداری که سهام ممتاز را دارد فقط در سود دهی شرکت شریک است و در صورت زیان دهی و خسارت شرکت، ملزم به پرداخت هزینه نمی باشد.

در مورد افزایش سرمایه شرکت تعاونی باید گفت که تمامی مراحل مربوط به افزایش سرمایه آنها کاملا مشابه شرکتهای سهامی خاص می باشد با این تفاوت که در این نوع شرکتها می بایست قبل از ارسال هرگونه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری از اداره تعاون حوزه ثبتی مربوطه مجوزات لازم کسب شود.

شرکتهای تعاونی به سه دسته تقسیم می شوند:

1-ثبت شرکتهای تعاونی تولیدی:
درصورتی که ثبت شرکت تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تاسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی، دامداری، پرورش و صید ماهی، صنعتی، معدنی، توسعه عمران شهری روستایی و عشایری، احداث مسکن، تولیدات فرهنگی ونظایر اینها فعالیت کند، نوع آن تولیدی خواهد بود.
2- ثبت شرکتهای تعاونی توزیعی:
درصورتی ثبت شرکت تعاونی به منظور تامین نیازمندیهای مشترک اعضاء تاسیس شود و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع های مسکونی، خدماتی صادرات، اداری، آموزشی، بهداشتی درمانی، مشاوره ای، اشتغال و سایر زمینه ها برای اعضاء فعالیت کند، توزیعی خواهد بود.
3- ثبت شرکتهای تعاونی تولید توزیعی:
درصورتی که تعاونی بخواهد به هر دو نوع فعالیت بپردازد نوع شرکت تولیدی توزیعی خواهد بود، در هر حال باید در جای خالی بر حسب، مورد عبارت تولیدی یا توزیعی و یا تولیدی توزیعی درج شود.
بدیهی است هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و چنانچه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد، در تابلوها و سربرگهای شرکتهای تعاونی ذکر عنوان «تعاونی» ضروری است و باید بطور خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های تعاونی:

•    صورت جلسه تشکیل مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء و هیات مدیره منتخب و بازرسان ومدیر عامل شرکت
•    اساسنامه مصوب مجمع عمومی
•    درخواست کتبی ثبت
•    طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
•    رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه
•    مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی
•    موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه
•    مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه

مدارکی که هیئت مؤسس در هنگام ثبت شرکت تعاونی بایستی ارائه نماید:

الف) برگ عدم سوء پیشینه
ب) تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی
ج) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت

تذکر: کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب و ج معافند.
اداره تعاون پس از وصول تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی در مدت 5 روز، نظر مثبت یا منفی خود را به هیات مؤسس اعلام و در صورت موافقت نمونه اساسنامه شرکت تعاونی و فرم‌های مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار خواهد داد.

شرایط عضویت در شرکت های تعاونی:

1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2. نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
3. خرید حداقل سهام در اساسنامه
4. عدم عضویت در شرکت‌های تعاونی مشابه
5. نوشتن درخواست برای عضو شدن در تعاونی
6. نوشتن تعهدنامه برای رعایت قوانین و مقررات تعاونی

مدارک لازم برای عضویت در شرکت های تعاونی:

•    کپی شناسنامه و کارت ملی هیئت مؤسس و کلیه سهامداران
•    کپی مدارک تحصیلی هیئت ؤوسس (دو نفر عضوی که از مدرک آنها استفاده می شود باید گواهی نمایند که از مدرک آنها در شرکت دیگری استفاده نشده است.)
•    گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت هیئت مؤسس
•    گواهی عدم سوء پیشینه هیئت مؤسس
•    امضاء اساسنامه و فرمهای مربوطه
•    مجوز ثبت شرکت از اداره ی تعاون

اقدامات لازم بعد از اخذ موافقت هیئت مؤسس برای ثبت شرکت تعاونی

1. افتتاح حساب به نام «تعاونی در شرف تأسیس» در بانک توسعه تعاون و یا حسابی که توسط بانک توسعه تعاون در یکی از بانکها تعیین می‌گردد.
2. دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التأدیه هر یک از اعضاء و ذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
3. بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت در شرکت تعاونی و دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آنها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی
4. دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذیربط (در صورت نیاز به مجوز فعالیت) به نام اعضای هیات موسس تعاونی در شرف تأسیس
5. انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی با رعایت فاصله زمانی حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی
6. ثبت نام نامزدهای تصدی سمتهای هیأت مدیره و بازرسی
7. ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلسه مجمع عمومی عادی
8. ارزیابی آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم
9. تدوین اساسنامه پیشنهادی شرکت تعاونی

تذکر 1: کسانی که داوطلب عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونی‌ها هستند، علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را بر اساس دستورالعمل انجمن نظارت بر انتخاب تعاونی‌ها حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی به منظور بررسی شرایط احراز به هیات مؤسس تحویل نمایند.
تذکر 2: هیچ یک از کارکنان دولت نمیتوانند تصدی هیات مدیره و مدیر عاملی شرکت‌های تعاونی را بپذیرند، مگر در تعاونی‌های خاص کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی که در آن شاغل باشند، کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی‌شوند.

sabt-sherkat-c3.jpg

هئیت مدیره شرکت تعاونی در اولین جلسه خود رئیس، نایب رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا تشریفات قانونی ثبت تعاونی را انجام دهد.
اعضای هئیت مدیره بازرس یا بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت شرکت تعاونی موظف به طی کردن دوره‌های آموزشی مربوط خواهند بود.
هیئت مدیره باید جهت تکمیل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان و کلیه اعضاء را تنظیم کرده و به اداره تعاون تحویل دهد.
مدارک لازم ظرف مدت 5 روز از طریق اداره تعاون به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود. اداره تعاون پس از انجام اقدامات اداره ثبت شرکت‌ها و صدور آگهی تأسیس، نسبت به صدور پروانه تأسیس شرکت تعاونی اقدام خواهد نمود. در هر حال نظارت، حسابرسی و رسیدگی به شکایات و سایر اقدامات پس از تشکیل شرکت تعاونی به عهده اداره تعاون خواهد بود.

تشکیل، ثبت و اساسنامه شرکت تعاونی

در شرکت‌های تعاونی هیات مدیره باید از هر کدام از مدارک زیر سه نسخه تهیه کند:

•    دعوتنامه تشكیل اولین مجمع عمومی عادی
•    صورت‌جلسه تصمیمات گرفته شده در اولین مجمع عمومی عادی
•    نام افرادی كه برای انجام امور مالی شركت تعاونی دارای امضای مجاز هستند.
•    اساسنامه شرکت تعاونی كه به وسیله مجمع عمومی عادی تصویب شده است.
•    فهرست اسم و مشخصات اعضاء هیئت مدیره، بازرسان و مدیرعامل شركت تعاونی
•    فهرست اسامی و اعضایی كه در اولین جلسه مجمع عمومی عادی شركت داشته اند.
•    صورت‌جلسه هیئت مدیره (رئیس، نائب رئیس، منشی هیئت مدیره و مدیرعامل)
•    موافقت نامه وزارت تعاون ( اداره كل تعاون استان یا اداره تعاون شهرستان) كه برای تشكیل تعاونی صادر شده.
•    برگ رسید صندوق تعاون یا بانک كه نشان دهد سرمایه پیش بینی شده برای ثبت شركت تعاونی به حساب بانک یا صندوق واریز شده است.
•    اجازه ثبت شرکت تعاونی از وزارت تعاون پس از بررسی و تائید مدارک

ارکان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی:

بالاترین مرجع تصمیم ‌گیری و نظارت در امور شركت‌های تعاونی مجامع عمومی هستند كه از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار به صورت عادی و فوق‌العاده تشكیل شده و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها دارای یك رأی است.

الف- مجمع عمومی فوق‌العاده

مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای كتبی حداقل یك سوم اعضای تعاونی و یا اكثریت مطلق اعضا هیات‌مدیره و یا بازرس و یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا كل مجمع تشكیل می‌شود. در تعاونی‌های دارای بیش از پانصد نفر عضو در صورتی كه بار اول مجمع با دو سوم اعضا تشكیل نشود بار دوم با نصف به علاوه یك رسمیت خواهد داشت.
در صورت عدم تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده توسط هیات مدیره ظرف مدت حداكثر یك ماه وزارت تعاون اقدام به این كار می‌نماید. وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده، تغییر در مواد اساسنامه شرکت تعاونی (درحدود قانون)، تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیات مدیره و ادغام یا انحلال شرکت تعاونی خواهد بود.

ب- مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یك بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود با دعوت هیات مدیره تشكیل گردیده و وظایفش به شرح زیر است:

•     سایر گزارش‌های مالی هیئت مدیره
•    انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت ٢ سال
•    رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان
•    تعیین خط مشی و برنامه شرکت تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیات مدیره و غیره

 

نظرات 29

مهمان - قادر روی دوشنبه, 20 دی 1395 03:02

سلام وخسته نباشید , مالیات تکلیفی چگونه محاسبه میشود؟

سلام وخسته نباشید , مالیات تکلیفی چگونه محاسبه میشود؟
اپراتور ثبت هما روی دوشنبه, 20 دی 1395 03:02

سلام , مالیات تکلیفی مربوط به قراردادهای شرکت می باشد و شرکتی که در طرفین قرارداد طرفه پرداخت کننده مبلغ قرارداد می باشد می بایست 3 درصد از کل مبلغ قرارداد را از طرف مقابل کسر کرده و به دارایی پرداخت نماید .

سلام , مالیات تکلیفی مربوط به قراردادهای شرکت می باشد و شرکتی که در طرفین قرارداد طرفه پرداخت کننده مبلغ قرارداد می باشد می بایست 3 درصد از کل مبلغ قرارداد را از طرف مقابل کسر کرده و به دارایی پرداخت نماید .
مهمان - پوریا ارفعی روی چهارشنبه, 15 دی 1395 02:51

سلام وخسته نباشید , برای حمایت از علائم تجاری در سطح بین الملل چه باید کرد؟

سلام وخسته نباشید , برای حمایت از علائم تجاری در سطح بین الملل چه باید کرد؟
اپراتور ثبت هما روی چهارشنبه, 15 دی 1395 02:52

سلام , به منظورحمایت از علائم تجارتی درسطح بین المللی بموجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) میبایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات کشورهای مختلف عضو به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید.

سلام , به منظورحمایت از علائم تجارتی درسطح بین المللی بموجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) میبایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات کشورهای مختلف عضو به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید.
مهمان - بایرام عسگری روی جمعه, 10 دی 1395 02:51

سلام وخسته نباشید, برای ثبت شرکتهای تعاونی سرمایه گذاری حداقل باید جقدر سرمایه داشته باشیم ؟

سلام وخسته نباشید, برای ثبت شرکتهای تعاونی سرمایه گذاری حداقل باید جقدر سرمایه داشته باشیم ؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 10 دی 1395 02:59

سلام دوست عزیز, رای ثبت شرکتهای تعاونی سرمایه‌گذاری حداقل میزان سرمایه 000/000/000/1 ریال تعیین می‌گردد.

سلام دوست عزیز, رای ثبت شرکتهای تعاونی سرمایه‌گذاری حداقل میزان سرمایه 000/000/000/1 ریال تعیین می‌گردد.
مهمان - بهرنگ روی دوشنبه, 06 دی 1395 11:34

سلام و خسته نباشید , آیا میتوان از نام های بیگانه و لاتین برای نام شرکت انتخاب کرد؟

سلام و خسته نباشید , آیا میتوان از نام های بیگانه و لاتین برای نام شرکت انتخاب کرد؟
اپراتور ثبت هما روی دوشنبه, 06 دی 1395 11:35

سلام دوست عزیز, در مورد اسامی انتخابی برای شرکت باید گفت تنها مرجع برای اداره ثبت شرکتها برای تایید نام یک شرکت فرهنگستان فارسی می باشد و فقط و فقط نام هایی مورد پذیرش قرار می گیرند که در فرهنگستان فارسی موجود باشند.

سلام دوست عزیز, در مورد اسامی انتخابی برای شرکت باید گفت تنها مرجع برای اداره ثبت شرکتها برای تایید نام یک شرکت فرهنگستان فارسی می باشد و فقط و فقط نام هایی مورد پذیرش قرار می گیرند که در فرهنگستان فارسی موجود باشند.
مهمان - محمدرضا داوودنژاد روی پنج شنبه, 02 دی 1395 21:23

سلام وخسته نباشید, منظور از فعالیت های تجاری چیست؟

سلام وخسته نباشید, منظور از فعالیت های تجاری چیست؟
اپراتور ثبت هما روی پنج شنبه, 02 دی 1395 21:24

سلام , فعالیت تجاری شامل خرید، فروش، صادرات ،واردات، بازاریابی، تجارت الکترونیک و... می باشد.

سلام , فعالیت تجاری شامل خرید، فروش، صادرات ،واردات، بازاریابی، تجارت الکترونیک و... می باشد.
مهمان - احد زلفعلی زاده روی شنبه, 27 آذر 1395 20:26

سلام و خسته نباشید , مدت اعتبار جواز تاسیس چقدر میباشد؟

سلام و خسته نباشید , مدت اعتبار جواز تاسیس چقدر میباشد؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 27 آذر 1395 20:26

سلام , مدت جواز تاسیس 1 سال می باشد و شخص حقیقی یا حقوقی در این مدت فرصت دارند تا نسبت به راه اندازی واحد تولیدی خود و اخذ پروانه بهره برداری اقدام نمایند.

سلام , مدت جواز تاسیس 1 سال می باشد و شخص حقیقی یا حقوقی در این مدت فرصت دارند تا نسبت به راه اندازی واحد تولیدی خود و اخذ پروانه بهره برداری اقدام نمایند.
مهمان - امدادی روی دوشنبه, 22 آذر 1395 19:17

سلام و خسته نباشید , سلام ببخشیدمی تونم شماره ثبت شرکت سهامی خاصی رو از اداره ثبت بگیرم؟

سلام و خسته نباشید , سلام ببخشیدمی تونم شماره ثبت شرکت سهامی خاصی رو از اداره ثبت بگیرم؟
اپراتور ثبت هما روی دوشنبه, 22 آذر 1395 19:17

سلام , خیر. فقط سهامداران شرکت می توانند شماره ثبت شرکت خود را از اداره ثبت شرکتها بگیرند

سلام , خیر. فقط سهامداران شرکت می توانند شماره ثبت شرکت خود را از اداره ثبت شرکتها بگیرند
مهمان - بابک محمدیان روی سه شنبه, 16 آذر 1395 20:29

سلام وخسته نباشید , ثبت موسسه به چه معناست؟

سلام وخسته نباشید , ثبت موسسه به چه معناست؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 16 آذر 1395 20:30

سلام , توضیح مختصر در مورد ثبت موسسه نیز این است که به طور کلی موسسات غیر تجاری می باشند، به عبارت ساده تر موسسه نمی تواند فعالیت تجاری از قبیل صادرات و واردات و خرید و فروش و یا بازاریابی و..... را انجام دهد.

سلام , توضیح مختصر در مورد ثبت موسسه نیز این است که به طور کلی موسسات غیر تجاری می باشند، به عبارت ساده تر موسسه نمی تواند فعالیت تجاری از قبیل صادرات و واردات و خرید و فروش و یا بازاریابی و..... را انجام دهد.
مهمان - صفایی روی جمعه, 12 آذر 1395 20:12

سلام و خسته نباشید , به چه شرکت هایی شرکت های تعاونی تولیدی گفته میشود؟

سلام و خسته نباشید , به چه شرکت هایی شرکت های تعاونی تولیدی گفته میشود؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 12 آذر 1395 20:13

سلام , درصورتی که ثبت شرکت تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تاسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی ، دامداری ، پرورش و صید ماهی ، صنعتی ، معدنی ، توسعه عمران شهری روستایی و عشایری ، احداث مسکن ، تولیدات فرهنگی ونظایر اینها فعالیت کند، نوع آن تولیدی خواهد بود .

سلام , درصورتی که ثبت شرکت تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تاسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی ، دامداری ، پرورش و صید ماهی ، صنعتی ، معدنی ، توسعه عمران شهری روستایی و عشایری ، احداث مسکن ، تولیدات فرهنگی ونظایر اینها فعالیت کند، نوع آن تولیدی خواهد بود .
مهمان - میثم روی پنج شنبه, 11 آذر 1395 17:41

سلام , مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی چیست؟

سلام , مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی چیست؟
اپراتور ثبت هما روی پنج شنبه, 11 آذر 1395 17:42

سلام , مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی عبارتند از:
1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2. نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
3. خرید حداقل سهام در اساسنامه
4. عدم عضویت در شرکت‌های تعاونی مشابه
5. نوشتن درخواست برای عضو شدن در تعاونی
6. نوشتن تعهدنامه برای رعایت قوانین و مقررات تعاونی
مدارکی که هیات موسس در هنگام ثبت شرکت تعاونی بایستی ارائه نماید
الف) برگ عدم سوء پیشینه
ب) تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی
ج) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
تذکر : کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب و ج معافند.

سلام , مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی عبارتند از: 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران 2. نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر 3. خرید حداقل سهام در اساسنامه 4. عدم عضویت در شرکت‌های تعاونی مشابه 5. نوشتن درخواست برای عضو شدن در تعاونی 6. نوشتن تعهدنامه برای رعایت قوانین و مقررات تعاونی مدارکی که هیات موسس در هنگام ثبت شرکت تعاونی بایستی ارائه نماید الف) برگ عدم سوء پیشینه ب) تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی ج) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت تذکر : کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب و ج معافند.
مهمان - سامانی روی یکشنبه, 07 آذر 1395 21:30

سلام , هیات موسس درهنگام ثبت شرکت تعاونی باید چه مدارکی را ارائه نماید؟

سلام , هیات موسس درهنگام ثبت شرکت تعاونی باید چه مدارکی را ارائه نماید؟
اپراتور ثبت هما روی یکشنبه, 07 آذر 1395 21:30

سلام , مدارکی که هیات موسس در هنگام ثبت شرکت تعاونی بایستی ارائه نماید
الف) برگ عدم سوء پیشینه
ب) تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی
ج) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت

سلام , مدارکی که هیات موسس در هنگام ثبت شرکت تعاونی بایستی ارائه نماید الف) برگ عدم سوء پیشینه ب) تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی ج) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
مهمان - فرهمند روی یکشنبه, 09 آبان 1395 21:43

سلام برای ثبت شرکت تعاونی از طریق سامانه حتما باید همه افراد رو سهامدار اعلام کرد ؟ چون اول سمت افراد رو می خواد گام بعدی که مقداره سهامه، اگه شخصی فقط سمت داشته باشه و سهام نداشته باشه نمیشه ثبت کرد؟

سلام برای ثبت شرکت تعاونی از طریق سامانه حتما باید همه افراد رو سهامدار اعلام کرد ؟ چون اول سمت افراد رو می خواد گام بعدی که مقداره سهامه، اگه شخصی فقط سمت داشته باشه و سهام نداشته باشه نمیشه ثبت کرد؟
ثبت شرکت هما روی سه شنبه, 18 آبان 1395 12:04

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
برای شرکت تعاونی حداقل 7سهام دار مورد نیاز می باشد ابتدا باید حتما 7 سهامدار مشخص شود و بعد از آن می توانند اشخاصی هم بدون سهام و فقط عضو باشند

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی برای شرکت تعاونی حداقل 7سهام دار مورد نیاز می باشد ابتدا باید حتما 7 سهامدار مشخص شود و بعد از آن می توانند اشخاصی هم بدون سهام و فقط عضو باشند
مهمان - رها هدایت روی یکشنبه, 06 دی 1394 09:09

مدت زمان ثبت یک تعاونی چند روز است ؟؟

مدت زمان ثبت یک تعاونی چند روز است ؟؟
ثبت شرکت هما روی یکشنبه, 06 دی 1394 09:30

پس از تکمیل مدارک از طرف متقاضی و تحویل آن به موسسه حدود یک ماه کاری تقریبا زمان می برد تا تعاونی به ثبت برسد.

پس از تکمیل مدارک از طرف متقاضی و تحویل آن به موسسه حدود یک ماه کاری تقریبا زمان می برد تا تعاونی به ثبت برسد.
مهمان - ستاره سماواتی روی یکشنبه, 29 آذر 1394 10:51

با سلام ،آیا شما می توانید جواز تعاون بگیرید یا فقط ثبت تعاونی را انجام میدهید ؟؟

با سلام ،آیا شما می توانید جواز تعاون بگیرید یا فقط ثبت تعاونی را انجام میدهید ؟؟
ثبت شرکت هما روی یکشنبه, 29 آذر 1394 11:29

با سلام خدمت شما دوست عزیز موسسه ما هم جواز تعاون و هم ثبت تعاون شما را انجام می دهد.

با سلام خدمت شما دوست عزیز موسسه ما هم جواز تعاون و هم ثبت تعاون شما را انجام می دهد.
مهمان - سروش روی دوشنبه, 16 آذر 1394 11:07

حداقل سرمایه برای ثبت تعاونی چقدر است ؟؟

حداقل سرمایه برای ثبت تعاونی چقدر است ؟؟
مهمان
جمعه, 30 شهریور 1397

کد امنیتی تصویر