7 نوع شرکت که می توانید ثبت کنید

تعریف شرکت :

شرکت را می توان از چند نظر مختلف تعریف کرد :
معنی لغوی شرکت شریک شدن در یک کار می باشد.
در قانون تجارت شرکت شامل قرار دادی است که سود حال از سرمایه آن بین شرکا تقسیم می شود.
در قانون مدنی ایران شرکت مجموع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه می باشد.

بر اساس قانون تجارت ثبت شرکت ها به 7 دسته تقسیم می شوند :

1-ثبت شرکت با مسئولیت محدود
2- ثبت شرکت سهامی که شامل سهامی خاص و سهامی عام می باشد
3-ثبت شرکت مختلط غیر سهامی
4-ثبت شرکت مختلط سهامی
5-ثبت شرکت تضامنی
6-ثبت شرکت نسبی
7-ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

در سیاست های اقتصادی یک کشور که در جهت توسعه به سمت خصوصی سازی قدم بر میدارند، فعالیت در بخش خصوصی لازم به تاسیس شرکت های خصوصی مختلف می باشند. پس بنابراین شرکت ها و حتی موسسات غیر تجاری باید طبق قوانین و مقررات تعیین شده به ثبت برسند.برای به ثبت شرکت و تشکیل آن باید دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند تا طبق اصول ثبت مراحل قانونی را پیموده و در نهایت در دفاتر اداری ثبت شرکت ها به ثبت برسد. این گونه می توان به تجارت که دنیای بزرگ و مملو از فعالیت است نظم بخشید و از فعالیت های فردی برای مزایای بهتر و گردش سرمایه بیشتر جلوگیری کرد و این گونه در یک اجتماع فعالیت بهتری در قالب شرکت های تجاری برای قسمت اقتصادی کشور ارائه دهند.
هر شرکت تجاری باید تا مدت یک ماه حتما به ثبت برسد در غیر این صورت تمام فعالیت های شرکت در آن بازه زمانی بی فایده است و یکی از اعضای شرکت در این مدت می تواند از طریق مراجعه به قانون تقاضای ابطال فعالیت های این یک ماه را کرده و شرکت هیچ حقی در این باره ندارد.

بعد از ثبت شرکت ، شرکت واجد شرایط زیر می شوید :

1-شرکت به عنوان یک شخص قانونی شامل حق و حقوق می شود.
2-شرکت ثبت شده می تواند حضور فعال در مزایدات داشته باشد و از این طریق سود قابل توجهی را به دست آورند.
3-اساسنامه و شرکت نامه به رسمیت شناخته شده و در معرض ایراد و تزلزل قرار نمی گیرد.
4-شرکا از به رسمیت شناخته شدن شرکت و به ثمر نشستن تلاش های خود اطمینان پیدا می کنند.
5-افراد با اطلاع از وضعیت شرکت و به رسمیت شناختن آن به ایجاد روابط مالی و اقتصادی با شرکت می پردازند.
6-در موقع ورشکستگی یا انحلال با مقررات به وضعیت شرکت رسیدگی می کنند.
حال به صورت جداگانه به تعریف 7 دسته شرکت گفته شده در بالا میپردازیم :

1- ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

این شرکت با حداقل دو نفر شریک برای انجام امور تجاری تشکیل شده، سرمایه این شرکت واریزی به جایی ندارد. هرکدام از افراد به اندازه  سرمایه خود مسئول پرداخت قبوض خود و متعهدهستند. مدت زمان مدیریت در این نوع شرکت نامحدود است و در نام گذاری آن حتما باید عنوان (با مسئولیت محدود قید شود).

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

1-کپی شناسنامه ی اعضاء
2-کپی کارت ملی اعضاء
3-گواهی عدم سوء پیشینه ی اعضاء
4_در صورت نیاز ارائه ی جواز

برای خواندن نکات بیشتر ثبت شرکت با مسئولیت محدود را دنبال کنید.

2- ثبت شرکت سهامی خاص :

حداقل اعضای تشکیل دهنده این شرکت 5 نفراست که باید حداقل 3سهام دار و 2 بازرس باید داشته باشد که مدیریت در این نوع شرکت هر 2سال و بازرسین هرسال باید عوض شوند.برای ثبت شرکت سهامی خاص باید در ابتدا 35 درصد سرمایه به حساب شرکت ریخته و تا زمان به ثبت رسیدن کامل آن بلوکه می ماند.این نوع شرکت به دلیل داشتن اعتبار زیادش می تواند 4تا 8برابر سرمایه خود وام و تسهیلات دریافت کند و لازم به ذکر است عنوان «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

اطلاعات بیشتر درباره ثبت شرکت سهامی خاص را اینجا بخوانید.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص :

1-کپی شناسنامه ی اعضاء
2-کپی کارت ملی اعضاء
3-گواهی عدم سوء پیشینه ی اعضاء
4_در صورت نیاز ارائه ی جواز

تفاوت ثبت شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص :

تعداد شرکای مسئولیت محدود دو نفر اما در سهامی خاص حداقل سه نفر می باشند.
در شرکت سهامی خاص 35درصد سرمایه باید به بانک واریز شود و تا زمان ثبت بلوکه می ماند اما ثبت محدود واریزی ندارد.
بازرس اصلی و علی البدل برای سهامی خاص اجباری اما برای محدود اختیاری است.
مدت مدیریت در سهامی خاص حداکثر دو سال اما در محدود نا محدود است.
انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .
در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.
سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .

ثبت موسسه :

موسسه با حداقل دو نفر شریک برای انجام امور تشکیل شده، سرمایه موسسه واریزی به جایی ندارد، هرکدام از افراد به اندازه سرمایه خود مسئول پرداخت قبوض خود و متعهدهستند.مدت زمان مدیریت در موسسه نامحدود است و چون غیر تجاری است نیازی به گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء ندارد.

مدارک مورد نیاز ثبت موسسه :

1-کپی شناسنامه ی اعضاء
2-کپی کارت ملی اعضاء
3_در صورت نیاز ارائه ی جواز
لازم به ذکر است در حال حاضر ثبت وسسه ی حقوقی در تهران نیازی به پروانه ی وکالت و مدرک تحصیلی مرتبط ندارد.در شهرهای دیگر هم کافیست یکی از اعضا لیسانس حقوق داشته باشد،حتما نباید وکیل باشد.

نکاتی که باید درباره ثبت موسسه بدانید را در ثبت موسسه غیر تجاری بخوانید.

ثبت تعاونی :

برای ثبت شرکت تعاونی باید حداقل 7 سهام دار وجود داشته باشد که با توجه به موضوع ثبت حداقل 2سهام دار باید مدرک مرتبط داشته باشند و حداقل سرمایه برای تشکیل این شرکت 24میلیون تومان میباشد که 35درصد آن واریزی به بانک تا زمان به ثبت رسیدنش دارد و در دو مرحله اخذ شرکت تعاون و ثبت شرکت تعاون به ثبت می رسد.

مدارک مورد نیاز ثبت تعاونی :

1-کپی شناسنامه ی اعضاء
2-کپی کارت ملی اعضاء
3-گواهی عدم سوء پیشینه ی اعضاء
4_کارت پایان خدمت اعضاء
5-مجوز ثبت شرکت از اداره ی تعاون

ثبت شرکت سهامی عام:

این شرکت شرکتی بازرگانی می باشد حتی اگر امور انجامی آن بازرگانی نباشد.سرمایه شرکت سهامی عام به سهام تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از فروش سهام به مردم تامین می شود.در این شرکت تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد.عبارت شرکت سهامی عام باید در نام آن و ئر تمام اوراق و آگهی ها حتما قید شود.

ثبت شرکت تضامنی :

این شرکت برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود یعنی اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت قروض می باشند و هرقراری غیر از این بین شرکا بسته شود بیهوده است.در نام این شرکت باید شرکت تضامنی و حداقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی:

این شرکت برای انجام امور تجاری بین شرکای ضامن و یا شرکای با مسئولیت محدود تحت نام مخصوصی بدون انتشارسهام تشکیل می شود.در این شرکت شریک ضامن مسئولیت تمام قروض را دارد حتی اگر علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و شریک با مسئولیت محدود فقط به میزان سرمایه های داخل شرکت دارای مسئولیت است و در نام شرکت عبارت شرکت مختلط و یا اسم یکی از شرکای ضامن باید قید شود.

ثبت شرکت مختلط سهامی:

این شرکت بین شرکای سهامی و شرکای ضامن تحت نامی مخصوص تشکیل می شوند.سرمایه شرکای سهامی به صورت سهام است و مسئولیت آن ها به میزان سرمایه آن ها در شرکت است و شریک ضامن سرمایه ای به شکل سهام ندارد و سقف پرداخت قروض آن مانند تضامنی خواهد.

ثبت شرکت نسبی:

در این شرکت مسئولیت هریک از شرکا به میزان سرمایه ی شرکت است.

کارشناسان و وکلای ثبت هما افتخار دارند تا کلیه ی خدمات مربوط به ثبت شرکت ها و تغییرات آنها را در کوتاه ترین زمان ممکن به سرانجام برسانند ،ثبت هما با دارا بودن بیش از 10 هزار مشتری و سابقه ای درخشان در این زمینه بهترین انتخاب برای انجام امور ثبتی شرکت شماست ،برای کسب اطلاعات در این زمینه با ما تماس حاصل فرمایید :
تماس در ساعات اداری : 02144979434 ( خط ویژه )
تماس همه روزه از 8 الی 22 : 09128963121

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 26

مهمان - هستی روی جمعه, 17 دی 1395 16:48

سلام و خسته نباشید , از نظر قانون تجارت شرکت به چه معناست؟

سلام و خسته نباشید , از نظر قانون تجارت شرکت به چه معناست؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 17 دی 1395 16:49

سلام , در قانون تجارت شرکت شامل قرار دادی است که سود حال از سرمایه آن بین شرکا تقسیم می شود.

سلام , در قانون تجارت شرکت شامل قرار دادی است که سود حال از سرمایه آن بین شرکا تقسیم می شود.
مهمان - سعید روی پنج شنبه, 25 آذر 1395 18:10

با سلام برای قرارداد با شهرداری برای جمع آوری زباله شرکت خد
خدماتی بهتره ثبت کنیم یا شرکت پیمانکاری ...یعنی به این
صورت میشه شرکت خدماتی سهامی خاص یا مسئولیت محدود
شرکت پیمانکاری سهامی خاص یا مسئولیت محدود

با سلام برای قرارداد با شهرداری برای جمع آوری زباله شرکت خد خدماتی بهتره ثبت کنیم یا شرکت پیمانکاری ...یعنی به این صورت میشه شرکت خدماتی سهامی خاص یا مسئولیت محدود شرکت پیمانکاری سهامی خاص یا مسئولیت محدود
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 30 آبان 1396 11:59

سلام
دوست عزیز برای جمع آوری زباله بهتر است شرکت خدماتی ثبت شود که می تواند به صورت سهامی خاص یا مسئولیت محدود باشد

سلام دوست عزیز برای جمع آوری زباله بهتر است شرکت خدماتی ثبت شود که می تواند به صورت سهامی خاص یا مسئولیت محدود باشد
مهمان - حاتمی روی پنج شنبه, 18 آذر 1395 19:50

سلام و خسته نباشید , یک شرکت تجاری چقدر وقت دارد تا به ثبت برسد؟

سلام و خسته نباشید , یک شرکت تجاری چقدر وقت دارد تا به ثبت برسد؟
اپراتور ثبت هما روی پنج شنبه, 18 آذر 1395 19:51

سلام , هر شرکت تجاری باید تا مدت یک ماه حتما به ثبت برسد در غیر این صورت تمام فعالیت های شرکت در آن بازه زمانی بی فایده است و یکی از اعضای شرکت در این مدت می تواند از طریق مراجعه به قانون تقاضای ابطال فعالیت های این یک ماه را کرده و شرکت هیچ حقی در این باره ندارد.

سلام , هر شرکت تجاری باید تا مدت یک ماه حتما به ثبت برسد در غیر این صورت تمام فعالیت های شرکت در آن بازه زمانی بی فایده است و یکی از اعضای شرکت در این مدت می تواند از طریق مراجعه به قانون تقاضای ابطال فعالیت های این یک ماه را کرده و شرکت هیچ حقی در این باره ندارد.
مهمان - جهانگیری روی پنج شنبه, 20 آبان 1395 16:26

سلام علیکم خسته نباشید
شرکت از نظر قانون مدنی چیست؟

سلام علیکم خسته نباشید شرکت از نظر قانون مدنی چیست؟
اپراتور ثبت هما روی پنج شنبه, 20 آبان 1395 16:26

سلام و احترام
در قانون مدنی ایران شرکت مجموع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه می باشد .

سلام و احترام در قانون مدنی ایران شرکت مجموع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه می باشد .
مهمان - امیرمهدی روی چهارشنبه, 07 مهر 1395 09:23

سلام خسته نباشید ، میخوام یه شرکت ثبت کنم باموضوع میوه خشک و سبزی خشک لطفا راهنمایی فرمایید چه نوع شرکتی مناسب است ؟ آیا باید مجوز بهداشت داشته باشم ؟

سلام خسته نباشید ، میخوام یه شرکت ثبت کنم باموضوع میوه خشک و سبزی خشک لطفا راهنمایی فرمایید چه نوع شرکتی مناسب است ؟ آیا باید مجوز بهداشت داشته باشم ؟
ثبت شرکت هما روی دوشنبه, 12 مهر 1395 09:35

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
شما می توانید شرکت با مسئولیت محدود را به ثبت برسانید برای ثبت شرکت با این موضوع فعالیت هیچ مجوزی نیاز نمی باشد

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی شما می توانید شرکت با مسئولیت محدود را به ثبت برسانید برای ثبت شرکت با این موضوع فعالیت هیچ مجوزی نیاز نمی باشد
مهمان - آرتمیس روی دوشنبه, 29 شهریور 1395 09:36

چرا ثبت شرکت سهامی عام از خاص کمتر است ؟ آیا میشود ثبت شرکت عام انجام داد و شرایط ثبت شرکت عام رو میخوام بدونم ؟

چرا ثبت شرکت سهامی عام از خاص کمتر است ؟ آیا میشود ثبت شرکت عام انجام داد و شرایط ثبت شرکت عام رو میخوام بدونم ؟
ثبت شرکت هما روی دوشنبه, 29 شهریور 1395 16:36

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
برای کسب اطلاعات ببشتر به آدرس http://zhihat.com/blog/116-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5 مراجعه نماییید

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی برای کسب اطلاعات ببشتر به آدرس http://zhihat.com/blog/116-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5 مراجعه نماییید
مهمان - دیانا روی سه شنبه, 09 شهریور 1395 09:14

برای ثبت شرکت کامپیوتری سهامی خاص چه مراحلی رو باید طی کنم ؟

برای ثبت شرکت کامپیوتری سهامی خاص چه مراحلی رو باید طی کنم ؟
ثبت شرکت هما روی پنج شنبه, 11 شهریور 1395 12:41

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
مدارک شناسایی اعضا شامل کپی شناسنامه و کارت ملی به همراه گواهی عدم سوء پیشینه را آماده و برای ثبت شرکت اقدام نمایید

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی مدارک شناسایی اعضا شامل کپی شناسنامه و کارت ملی به همراه گواهی عدم سوء پیشینه را آماده و برای ثبت شرکت اقدام نمایید
مهمان - علی رحمتی روی یکشنبه, 31 مرداد 1395 16:17

برای ثبت شرکت جوینت ویچر کدوم نوع از شرکت ها باید انتخاب بشن؟

برای ثبت شرکت جوینت ویچر کدوم نوع از شرکت ها باید انتخاب بشن؟
ثبت شرکت هما روی یکشنبه, 31 مرداد 1395 16:57

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
برای ثبت شرکت جوینت ویچر می توانید هم شرکت با مسئولیت محدود و هم شرکت سهامی خاص را انتخاب کنید

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی برای ثبت شرکت جوینت ویچر می توانید هم شرکت با مسئولیت محدود و هم شرکت سهامی خاص را انتخاب کنید
مهمان - علی رجب زاده روی یکشنبه, 31 مرداد 1395 09:19

آیا حضور اعضاء هیات علمی در شرکتهای دانش بنیان و داشتن سهام در آنها ضروری است ؟

آیا حضور اعضاء هیات علمی در شرکتهای دانش بنیان و داشتن سهام در آنها ضروری است ؟
ثبت شرکت هما روی یکشنبه, 31 مرداد 1395 17:06

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
بله جزو قوانین و شرایط ثبتی دانش بنیان است که باید دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در آن عضو باشند و یا به جای آن ثبت اختراعی داشته باشند که به مرحله تولید رسیده باشد اما داشتن سهام برای آنها اجبار نیست

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی بله جزو قوانین و شرایط ثبتی دانش بنیان است که باید دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در آن عضو باشند و یا به جای آن ثبت اختراعی داشته باشند که به مرحله تولید رسیده باشد اما داشتن سهام برای آنها اجبار نیست
مهمان - مرتضی احدی روی سه شنبه, 25 خرداد 1395 09:14

سلام ، من سال 93 شرکت ثبت کردم و الان دوساله که عدم فعالیت رد میکنم ، الان میخوام نام شرکتمو عوض کنم آیا مشکلی پیش نمیاد در دارایی ؟

سلام ، من سال 93 شرکت ثبت کردم و الان دوساله که عدم فعالیت رد میکنم ، الان میخوام نام شرکتمو عوض کنم آیا مشکلی پیش نمیاد در دارایی ؟
ثبت شرکت هما روی سه شنبه, 25 خرداد 1395 09:56

با سلام خدمت شما
نه مشکلی در این خصوص به وجود نمی آید

با سلام خدمت شما نه مشکلی در این خصوص به وجود نمی آید
مهمان - بیتا روی دوشنبه, 17 خرداد 1395 08:55

سلام شخصی قصد ثبت شرکت سهامی خاص دارد، یکی از اعضای شرکت شخص حقوقی است , چه شخصی به جای شخص حقوقی باید مدارک را امضا کند؟

سلام شخصی قصد ثبت شرکت سهامی خاص دارد، یکی از اعضای شرکت شخص حقوقی است , چه شخصی به جای شخص حقوقی باید مدارک را امضا کند؟
ثبت شرکت هما روی دوشنبه, 17 خرداد 1395 09:07

با سلام خدمت شما دوست گرامی
شخص حقوقی باید نماینده ای از طرف خود انتخاب کند و سپس مدارک شناسایی شخص حقوقی به علاوه مدارک شناسایی نماینده همراه با سایر مدارک لازم برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.

با سلام خدمت شما دوست گرامی شخص حقوقی باید نماینده ای از طرف خود انتخاب کند و سپس مدارک شناسایی شخص حقوقی به علاوه مدارک شناسایی نماینده همراه با سایر مدارک لازم برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.
مهمان - عرشیا بهمنی روی دوشنبه, 17 خرداد 1395 08:53

سلام خسته نباشید آیا سهامداران شرکت سهامی خاص می توانند زیر سن قانونی 18 سال باشند؟

سلام خسته نباشید آیا سهامداران شرکت سهامی خاص می توانند زیر سن قانونی 18 سال باشند؟
ثبت شرکت هما روی دوشنبه, 17 خرداد 1395 09:06

با سلام
بله در صورتیکه عضو هیات مدیره نباشند و فقط سهامدار باشند مانعی وجود ندارد.

با سلام بله در صورتیکه عضو هیات مدیره نباشند و فقط سهامدار باشند مانعی وجود ندارد.
مهمان - سعید روی دوشنبه, 17 خرداد 1395 08:52

سلام در شرکت اختیارات بازرس در چه حدودی می باشد؟

سلام در شرکت اختیارات بازرس در چه حدودی می باشد؟
ثبت شرکت هما روی دوشنبه, 17 خرداد 1395 09:06

با سلام خدمت شما دوست گرامی
بازرسین می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی را انجام دهند و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کنند.

با سلام خدمت شما دوست گرامی بازرسین می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی را انجام دهند و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کنند.
مهمان
جمعه, 30 شهریور 1397

کد امنیتی تصویر