مراحل ثبت اینترنتی شرکت (چهار گام اصلی)

در مراحل ثبت اینترنتی شرکت(سه گام اول) دانستید که چگونه شرکت خود را می توانید اینترنتی ثبت کنید، در این مقاله سعی می شود تا 4 مرحله ی دیگر از روند ثبت اینترنتی شرکت ها که در سامانه ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir/ وجود دارد را تشریح نماییم ،لازم به ذکر است کل مراحل ثبت اینترنتی شرکت از ابتدا تا مرحله نهایی 17 مرحله می باشد که 4 مرحله پرسوال آن را تشریح می نماییم .

1-اطلاعات متقاضی جهت ثبت اینترنتی شرکت:

در این قسمت نام شخصی که متقاضی تاسیس شرکت یا موسسه است وارد می شود. ابتدا می بایست اطلاعات اداره کل استانی که شرکت در آن ثبت می شود وارد می گردد . «واحد ثبتی» اداره ای ثبت شرکت، محلی است که شرکت باید در آنجا ثبت شود. سپس «تابعیت متقاضی» مشخص می شود.اگر گزینه ایرانی انتخاب شود باید حتماً شماره ملی شخص وارد شود و در صورتی که غیر ایرانی انتخاب شود باید «شماره گذرنامه» ورود اطلاعات شود. «نوع شرکت/موسسه» مشخص می کند که تقاضای ثبت چه نوع شرکتی را تقاضا دارد.سایر اطلاعات شامل «شماره ملی متقاضی»، «نام متقاضی»، «نام خانوادگی متقاضی» و «شماره همراه متقاضی» می باشد. همچنین باید «سمت متقاضی» از نظر اینکه اصیل یا وکیل است تعیین شود. منظور از «نام امضا کننده دفتر» و «نام خانوادگی امضا کننده دفتر» مشخصات شخصی است که اطلاعات شرکت را در اداره ثبت شرکت ها تایید می نماید. «سمت امضا کننده دفتر» مشخص می کند که شخص از مدیران، شرکا، سهامداران یا وکیل رسمی است. «وضعیت توکیل امضا کننده» نیز حق واگذاری به غیر را مشخص می کند. با استفاده از کلیک بر روی کلید گام بعدی به صفحه بعد وارد می شوید .

2-مدت و موضوع فعالیت ثبت اینترنتی شرکت:

در این صفحه مدت و موضوع فعالیت شرکت مشخص می گردد .
قلم اطلاعاتی" مدت فعالیت /شرکت موسسه" دارای دو گزینه محدود و نامحدود می باشد . چنانچه مدت فعالیت محدود انتخاب شود ، وارد کردن اطلاعت "تاریخ پایان فعالیت" الزامی است.
جهت افزودن زمینه های فعالیت شخصیت حقوقی ابتدا باید بر روی کلید "افزودن موضوع فعالیت " کلیک نمایید تا فرم مربوط به زمینه های فعالیت جهت ورود اطلاعات باز شود .
در این صفحه ابتدا نوع فعالیت بالاتر انتخاب می شود ، این بخش دسته بندی فعالیت ها را به شما نشان می دهد .
پس از آن، قلم اطلاعاتی "نوع فعالیت" پر می شود .لازم به ذکر است که این قسمت بر اساس نوع فعالیت بالاتر است تغییر می کند .
با انتخاب یکی از انواع فعالیت از لیست موجود ، متن مناسب ، به قسمت شرح فعالیت اضافه می شود و شما می توانید متن را ملاحظه کرده و هر قسمتی از آن را که می خواهید ویرایش نمایید .
نکته : در صورت عدم وجود فعالیت مورد نظر شما ، می توانید قسمت موضوع فعالیت را خالی گذاشته و موضوعی را انتخاب نکنید و نسبت به یاداشت فعالیت مورد نظر در قسمت "شرح فعالیت " اقدام فرمایید.
قلم اطلاعتی" مدت فعالیت" دارای دو گزینه محدود و نامحدود می باشد . چنانچه مدت فعالیت محدود انتخاب شود ، وارد کردن اطلاعت "حداکثر مدت فعالیت" الزامی است.
در صورتی که فعالیت مورد نظر شما نیاز به اخذ مجوز از ارگان یا سازمان خاصی ندارد ، می بایست "وضعیت مجوز " را در حالت ندارد قرار دهید، در غیر این صورت وضعیت این قلم اطلاعاتی در حالت دارد قرار می گیرد و تاریخ مجوز و شماره مجوز نیز باید در قسمت های مربوطه ورود اطلاعات شوند.
در انتها با کلیک بر وی کلید "ثبت اطلاعات" فعالیت مورد نظر، به لیست فعالیت های شخصیت حقوقی اضافه خواهد شد .
جهت حذف یا تغییر هر کدام از موضوع های فعالیت ،ابتدا می بایست در ستون "مشاهده " بر روی علامت رایانه کلیک نمایید .پس از نمایش اطلاعات در بالای صفحه و فعال شدن دکمه "حذف " ، می توانید با استفاده از این کلید، موضوع فعالیت مورد نظر را حذف نمایید.و یا اینکه تغییرات خود را اعمال نمایید .
اگر بخواهیم تغییری در اطلاعات ایجاد کنیم بر روی صفحه کلید «مشاهده» را کلیک می نماییم. تا مجدداً صفحه «افزودن اشخاص جلسه» باز شود. در انتها با کلیک بر روی کلید گام بعدی به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد.

3-اطلاعات مرکز اصلی شرکت :

در این صفحه مشخصات پستی شرکت وارد می شود. «کد پستی» و «شماره تلفن» و"نشانی مرکز اصلی" از جمله مورادی هستند که باید حتماً پر شود. «شماره دورنگار»، «پست الکترونیک» و «نشانی تارنما» نیز در صورتی که اطلاعات موجود باشد وارد می شود. در انتها با کلیک بر روی کلید گام بعدی به صفحه بعد می رویم.

4- مرحله ثبت اشخاص شرکت در ثبت اینترنتی شرکت :

برای وارد کردن شخص کلید افزودن شخص جدید را کلیک می نماییم. در این حالت صفحه ای با عنوان «اشخاص حقیقی و حقوقی» باز می شود.
منظور از اشخاص، آن افرادی هستند که در شرکت یا موسسه دارای سمت می باشند.
ولین جای خالی «ردیف» است که افراد بدون در نظر گرفتن سمت خود در شرکت از یک شروع شده و به صورت مسلسل ادامه پیدا می کند. فیلد بعدی «نوع شخص» است. که به دو قسمت حقیقی و حقوقی تقسیم می شود. در نوع شخص حقیقی نام فارسی، نام¬خانوادگی فارسی، نام پدر فارسی ، شماره شناسنامه، جنسیت، تاریخ تولد، شماره همراه و نشانی به عنوان فیلدهای اجباری هستند. و نام لاتین، نام خانوادگی لاتین، نام پدر لاتین، محل تولد، محل صدور نیز اختیاری است که اگر اطلاعات آن وجود داشت وارد می شود. «شماره ملی/شناسه ملی» فیلدی است که در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است و اطلاعاتش متفاوت است. شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی کاربرد دارد. فیلد «تابعیت» نشان دهنده این است که شخص شرکت ملیت ایرانی دارد یا غیر ایرانی. دو فیلد «اقرارنامه مدیریتی» و «اقرارنامه سوء پیشینه» نیز برای این است که مشخص کند شخص این دو مدرک را ارائه داده است یا خیر. «کد پستی» نیز جهت افراد حقیقی و حقوقی و «شماره ثبت» جهت افراد حقوقی استفاده می شود.
اگر نوع شخص حقوقی باشد فیلدهایی فعال می شود. از جمله نام فارسی، تابعیت، شناسه ملی، شماره ثبت، کدپستی، شماره تلفن، نشانی که تکمیل این قسمت ها اجباری می باشد. سه کلید ثبت اطلالعات، حذف و انصراف وجود دارد. ثبت اطلاعات برای ذخیره اطلاعات در این صفحه می باشد. حذف نیز اطلاعات وارد شده را حذف می کند. انصراف نیز به این معنی است که از تغییر اطلاعات منصرف شده اید. پس از کلیک بر روی کلید ثبت اطلاعات یک ردیف ایجاد می شود.
اگر بخواهیم تغییری در اطلاعات ایجاد کنیم بر روی صفحه کلید «مشاهده» را کلیک می نماییم. تا مجدداً صفحه «افزودن اشخاص جلسه» باز شود در انتها با کلیک بر روی کلید گام بعدی به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.
در صورت نیاز به ذخیره افرادی که تغییر کرده اند می توان از کلید "ذخیره اشخاص تغییر کرده " استفاده کرد .

در این مطلب نیز 4 مرحله از مراحل ثبت اینترنتی شرکت ذکر گردید که امیدواریم مورد توجه شما کاربران محترم قرار گرفته باشد ،برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با کارشناسان هما تماس حاصل فرمایید :
02144979434
09128963121

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 10

مهمان - خدایی روی شنبه, 18 دی 1395 17:58

سلام وخسته نباشید , فعالیت مورد نظر ما در اینجا وجود نداره چه کار باید بکنیم؟

سلام وخسته نباشید , فعالیت مورد نظر ما در اینجا وجود نداره چه کار باید بکنیم؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 18 دی 1395 17:58

سلام , در صورت عدم وجود فعالیت مورد نظر شما ، می توانید قسمت موضوع فعالیت را خالی گذاشته و موضوعی را انتخاب نکنید و نسبت به یاداشت فعالیت مورد نظر در قسمت "شرح فعالیت " اقدام فرمایید.

سلام , در صورت عدم وجود فعالیت مورد نظر شما ، می توانید قسمت موضوع فعالیت را خالی گذاشته و موضوعی را انتخاب نکنید و نسبت به یاداشت فعالیت مورد نظر در قسمت "شرح فعالیت " اقدام فرمایید.
مهمان - فیروز روی شنبه, 20 آذر 1395 16:16

سلام و خسته نباشید , آدرس اینترنتی سامانه ثبت شرکتها چیست؟

سلام و خسته نباشید , آدرس اینترنتی سامانه ثبت شرکتها چیست؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 20 آذر 1395 16:16

سلام , سامانه ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir/ میباشد.

سلام , سامانه ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir/ میباشد.
مهمان - نیما روی شنبه, 22 آبان 1395 16:25

سلام , ببخشید فعالیتی که ما میخواییم انجام بدیم تا اونجایی که من میدونم نیاز به اخذ مجوز نداره در این قسمت باید چیکار کنیم؟

سلام , ببخشید فعالیتی که ما میخواییم انجام بدیم تا اونجایی که من میدونم نیاز به اخذ مجوز نداره در این قسمت باید چیکار کنیم؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 22 آبان 1395 16:26

سلام ,
در صورتی که فعالیت مورد نظر شما نیاز به اخذ مجوز از ارگان یا سازمان خاصی ندارد ، می بایست "وضعیت مجوز " را در حالت ندارد قرار دهید، در غیر این صورت وضعیت این قلم اطلاعاتی در حالت دارد قرار می گیرد و تاریخ مجوز و شماره مجوز نیز باید در قسمت های مربوطه ورود اطلاعات شوند.

سلام , در صورتی که فعالیت مورد نظر شما نیاز به اخذ مجوز از ارگان یا سازمان خاصی ندارد ، می بایست "وضعیت مجوز " را در حالت ندارد قرار دهید، در غیر این صورت وضعیت این قلم اطلاعاتی در حالت دارد قرار می گیرد و تاریخ مجوز و شماره مجوز نیز باید در قسمت های مربوطه ورود اطلاعات شوند.
ثبت شرکت هما روی یکشنبه, 19 ارديبهشت 1395 09:31

با سلام خدمت شما و ممنون از حمایت شما دوستان عزیز

با سلام خدمت شما و ممنون از حمایت شما دوستان عزیز
مهمان - عباس روی یکشنبه, 19 ارديبهشت 1395 09:27

سلام ، من میخوام نقل و انتقال سهام بی نام بدم آیا حتما نیاز به پرداخت مالیات 4% درصد و اخذ گواهی نقل وانتقال هست ؟

سلام ، من میخوام نقل و انتقال سهام بی نام بدم آیا حتما نیاز به پرداخت مالیات 4% درصد و اخذ گواهی نقل وانتقال هست ؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 07 آذر 1396 11:32

با سلام
دراین نوع نقل وانتقال سهام نیازی به پرداخت مالیات از سوی شخص واگذار کننده سهام نیست. در بین سهامداران یک صورت جلسه تنظیم میشود به نام بی نام کردن سهام

با سلام دراین نوع نقل وانتقال سهام نیازی به پرداخت مالیات از سوی شخص واگذار کننده سهام نیست. در بین سهامداران یک صورت جلسه تنظیم میشود به نام بی نام کردن سهام
مهمان - احد صفری روی شنبه, 18 ارديبهشت 1395 17:41

با سلام
میخواستم از راهنمایی کاملتون در خصوص طی مراحل ثبت اینترنتی تشکر کنم
عالی بود

با سلام میخواستم از راهنمایی کاملتون در خصوص طی مراحل ثبت اینترنتی تشکر کنم عالی بود
مهمان
چهارشنبه, 28 شهریور 1397

کد امنیتی تصویر