روزنامه رسمی موسسه غیرتجاری حقوقی رهیارعدالت تمدنلينک ثابت : روزنامه-رسمی-موسسه-غیرتجاری-حقوقی-رهیارعدال

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :139430400901050319 تاریخ نامه اداره ثبت :19/05/1394
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی رهیارعدالت تمدن در تاریخ 19/05/1394 به شماره ثبت 36545 به شناسه ملی 14005142750 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.

موضوع موسسه :

انجام امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبر.

مدت موسسه :

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

مرکز اصلی موسسه :

تهران- سردار جنگل جنوب خیابان بهار غربی بعد از میدان استاندارد کوچه ارکیده پلاک 2 واحد 17 کد پستی 1471847474 .

نشانی شعبه موسسه :

اصفهان -شهرضا میدان شهدا اول خیابان شهید یزدانی طبقه فوقانی قرض الحسنه ی مهر ایران کد پستی :8619778874 مدیر شعبه فاطمه میرزا به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 1199231401 به سمت مدیر شعبه .

سرمایه موسسه :

مبلغ 000/000/1 ريال می باشد.

اولین مدیران شرکت :

فاطمه میرزا به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 1199231401دارنده 000/900 ريال سهم الشرکه عبدالرحمن طوفانی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 2299034242 دارنده 000/100 ريال سهم الشرکه به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضاء :

کلیه اوراق عادی اداری ،بهادار، تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته ، براوات ، قراردادها ، عقود اسلامی ، با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد .

اختیارات مدیر عامل:

طبق اساسنامه .(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
شماره پیگیری :940519148998410 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

 

نظرات 2

ثبت شرکت ژیهات روی چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 09:24

با سلام ، پیشنویس آگهی زمانی به دست شما می رسد که کار در اداره ثبت به اتمام رسیده و کار تحویل شما می گرددولی آگهی روزنامه به این معنا می باشد که برروی این پیشنویس یک شماره مکانیزه وجود دارد که شما با درج آن در سامانه روزنامه رسمی و چاپ آن دارای روزنامه رسمی میشود .

با سلام ، پیشنویس آگهی زمانی به دست شما می رسد که کار در اداره ثبت به اتمام رسیده و کار تحویل شما می گرددولی آگهی روزنامه به این معنا می باشد که برروی این پیشنویس یک شماره مکانیزه وجود دارد که شما با درج آن در سامانه روزنامه رسمی و چاپ آن دارای روزنامه رسمی میشود .
مهمان - یلدا روی چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 08:50

سلام تفاوت پیش آگهی روزنامه رسمی با آگهی روزنامه رسمی چیست؟

سلام تفاوت پیش آگهی روزنامه رسمی با آگهی روزنامه رسمی چیست؟
مهمان
سه شنبه, 29 اسفند 1396

کد امنیتی تصویر