روزنامه رسمی موسسه غیرتجاری حقوقی رهیارعدالت تمدنلينک ثابت : روزنامه-رسمی-موسسه-غیرتجاری-حقوقی-رهیارعدال

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :139430400901050319 تاریخ نامه اداره ثبت :19/05/1394
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی رهیارعدالت تمدن در تاریخ 19/05/1394 به شماره ثبت 36545 به شناسه ملی 14005142750 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.

موضوع موسسه :

انجام امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبر.

مدت موسسه :

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

مرکز اصلی موسسه :

تهران- سردار جنگل جنوب خیابان بهار غربی بعد از میدان استاندارد کوچه ارکیده پلاک 2 واحد 17 کد پستی 1471847474 .

نشانی شعبه موسسه :

اصفهان -شهرضا میدان شهدا اول خیابان شهید یزدانی طبقه فوقانی قرض الحسنه ی مهر ایران کد پستی :8619778874 مدیر شعبه فاطمه میرزا به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 1199231401 به سمت مدیر شعبه .

سرمایه موسسه :

مبلغ 000/000/1 ريال می باشد.

اولین مدیران شرکت :

فاطمه میرزا به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 1199231401دارنده 000/900 ريال سهم الشرکه عبدالرحمن طوفانی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 2299034242 دارنده 000/100 ريال سهم الشرکه به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضاء :

کلیه اوراق عادی اداری ،بهادار، تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته ، براوات ، قراردادها ، عقود اسلامی ، با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد .

اختیارات مدیر عامل:

طبق اساسنامه .(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
شماره پیگیری :940519148998410 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

 

نظرات 2

ثبت شرکت ژیهات روی چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 09:24

با سلام ، پیشنویس آگهی زمانی به دست شما می رسد که کار در اداره ثبت به اتمام رسیده و کار تحویل شما می گرددولی آگهی روزنامه به این معنا می باشد که برروی این پیشنویس یک شماره مکانیزه وجود دارد که شما با درج آن در سامانه روزنامه رسمی و چاپ آن دارای روزنامه رسمی میشود .

با سلام ، پیشنویس آگهی زمانی به دست شما می رسد که کار در اداره ثبت به اتمام رسیده و کار تحویل شما می گرددولی آگهی روزنامه به این معنا می باشد که برروی این پیشنویس یک شماره مکانیزه وجود دارد که شما با درج آن در سامانه روزنامه رسمی و چاپ آن دارای روزنامه رسمی میشود .
مهمان - یلدا روی چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 08:50

سلام تفاوت پیش آگهی روزنامه رسمی با آگهی روزنامه رسمی چیست؟

سلام تفاوت پیش آگهی روزنامه رسمی با آگهی روزنامه رسمی چیست؟
مهمان
جمعه, 04 خرداد 1397

کد امنیتی تصویر