روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود نیکنام آذربهکار

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :13943040090105569 تاریخ نامه اداره ثبت : 03/06/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیکنام آذربهکار در تاریخ 03/06/1394 به شماره ثبت 477887 به شناسه ملی 14005180250 ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع شرکت :

تامین وتوزیع ،خرید وفروش ،صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی اعم از مصنوعات پلاستیکی ویکبار مصرف ،شرکت در مناقصات و مزایدات ونمایشگاهها وهمایش ها ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی اخذ واعطای نمایندگی و تاسیس شعبه ، اخذ وام وتسهیلات از بانکها وموسسات . (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم .)

مدت شرکت :

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

مرکز اصلی شرکت :

تهران بزرگراه جناح خیابان گلها خیابان طالبی کوچه شادی پلاک 20 طبقه همکف کد پستی :1453913467

سرمایه شرکت :

مبلغ :000/000/200 ريال می باشد.
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا. آقای بابک صادقزاده فسقندیس به شماره ملی :0061784893 دارنده 51 درصد سهم الشرکه معادل 000/000/102 ريال خانم الهام ستاری مهینی به شماره ملی 1376723999 دارنده 45 درصد سهم الشرکه معادل 000/000/90 ريال آقای سپهر صادقزاده فسقندیس به شماره ملی دارنده 4 درصد سهم الشرکه معادل 000/000/90 ريال سهم الشرکه و آقای بابک صادقزاده فسقندیس به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0061784891 دارنده 000/000/102ريال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضاء :

کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، براوات قراداهاعقوداسلامی وکلیه اوراق عادی واداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
شماره پیگیری :940603824943785 اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری

برای امورات ثبتی
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.

Related Posts

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
چهارشنبه, 03 خرداد 1396

تصوير امنيتي