تفاوت ثبت شرکت و ثبت موسسه

ثبت شرکت و ثبت موسسه دارای یک سری تفاوتهایی می باشد، همانطور که در مقالات قبل نیز توضیح داده شد روند ثبت شرکت و موضوع فعالیت آن با موسسات تفاوت دارد به این منظور تفاوت موضوعات و موارد نیز هر کدام به صورت مختصر شرح می دهیم.
موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی وادبی ، هنری یا امور خیریه و... تشكیل می شوند ، تشکیل موسسه از تاریخ ثبت موسسه ، شخصیت حقوقی پیدا می كند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را به خود اتخاذ دهد .

موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:

1. موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد که آنها را موسسات غیر انتفاعی می نامند .
2. موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و... که عموما این دسته از موسسات با نام موسسات انتفاعی نامگذاری می شوند .
شرکت معمولا برای فعالیت و موضوعات بازرگانی، ساختمانی، پیمانکاری و ... که جنبه تجاری دارند تشکیل میشوند و اصولا بیشتر دو نوع شرکت در کشور در اداره ثبت شرکت ها تنجام میشود ثبت شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه غیر تجاری :

1- موسسات غیر تجاری از پرداخت هزینه تعیین نام معاف می باشند.
2- تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم ، تعیین نام )
3- دو برگ تقاضا نامه موسسه غیر تجاری و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه موسسین .
4- دو جلد اساسنامه موسسه و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه اعضا
5- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد .
6- کپی شنناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه اعضا
تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه موسسه آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است .
7-اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکتها

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

1- پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
2- دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه شرکا
3- دو برگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه شرکا
4- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه شرکا .
6- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد .
8- کپی کارت ملی و شناسنامه برابر اصل شده کلیه شرکا
9 – عدم سوء پیشینه کلیه شرکا

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص :

1 - کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده همه اعضای هیأت مدیره، سهامداران و بازرسین
2 - گواهی عدم سوء پیشینه کیفری همه اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت
3 -ارائه اقرارنامه همه اعضای هیأت مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند، و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
4 -ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 درصد سرمایه شرکت به حسابی به نام شرکت
5 -ارائه مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز
6 - اظهارنامه شرکت دو نسخه که به امضاء کلیه سهامداران و بازرسین رسیده باشد
7 - اساسنامه شرکت دو نسخه که به امضاء کلیه سهامداران و بازرسین رسیده باشد
8 - صورتجلسه موسسین دو نسخه که به امضاء کلیه سهامداران و بازرسین رسیده باشد
روند ثبت یک موسسه غیر تجاری مانند ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد با این تفاوت که مدارکی که برای موسسه به اداره ثبت ارسال می گردد این می باشد که برای ثبت موسسه گواهی عدم سوء پیشینه برای ثبت نیازی نمی باشد .
لازم به ذکر است برای ثبت موسساتی که نیاز به اخذ مجوز دارند ارائه مجوز مربوطه به همراه دیگر مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ضروری است.
به صورت کلی و برای جمع بندی این مقاله می توایم اینگونه بیان کنیم حوزه فعالیت موسسات ارائه خدمات و مشاوره می باشد، ولی موضوع فعالیت شرکت ها معمولا خدماتی ، بازرگانی ، تاسیساتی ، پیمانکاری و ... می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت انواع شرکتها و موسسات غیر تجاری با کارشناسان ثبت شرکت ژیهات تماس حاصل فرمایید .
تلفن تماس در ساعات اداری : 02144979434 ( خط ویژه )
مشاوره از ساعت 8 الی 22 همه روزه : 09128963121

 

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 21

مهمان - ندا روی شنبه, 18 دی 1395 19:24

سلام وخسته نباشید, موسسات غیر تجاری در کل به چند دسته تقسیم میشوند؟

سلام وخسته نباشید, موسسات غیر تجاری در کل به چند دسته تقسیم میشوند؟
اپراتور ثبت ژيهات روی شنبه, 18 دی 1395 19:27

سلام , موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:
1. موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد که آنها را موسسات غیر انتفاعی می نامند .
2. موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و... که عموما این دسته از موسسات با نام موسسات انتفاعی نامگذاری می شوند .

سلام , موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند: 1. موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد که آنها را موسسات غیر انتفاعی می نامند . 2. موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و... که عموما این دسته از موسسات با نام موسسات انتفاعی نامگذاری می شوند .
مهمان - سالار عمیق روی شنبه, 20 آذر 1395 16:24

سلام و خسته نباشید , برای تعیین نام چقدر باید هزینه کرد؟

سلام و خسته نباشید , برای تعیین نام چقدر باید هزینه کرد؟
اپراتور ثبت ژيهات روی شنبه, 20 آذر 1395 16:25

سلام , مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام

سلام , مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
مهمان - علینژاد روی شنبه, 22 آبان 1395 16:35

سلام , موسسه های غیر تجاری چیست؟

سلام , موسسه های غیر تجاری چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات روی شنبه, 22 آبان 1395 16:38

سلام ,
موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی وادبی ، هنری یا امور خیریه و... تشكیل می شوند.

سلام , موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی وادبی ، هنری یا امور خیریه و... تشكیل می شوند.
مهمان - شایان روی پنج شنبه, 06 آبان 1395 10:20

آیا برای گرفتن کرید نیاز به داشتن کد اقتصادی 16 رقمی هست ؟

آیا برای گرفتن کرید نیاز به داشتن کد اقتصادی 16 رقمی هست ؟
ثبت شرکت ژیهات روی پنج شنبه, 06 آبان 1395 11:58

باسلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
خیر نیازی نمی باشد

باسلام و احترام خدمت شما دوست گرامی خیر نیازی نمی باشد
مهمان - جواد روی چهارشنبه, 14 مهر 1395 10:18

سلام ، آیا در ثبت موسسه حقوقی میتوان در موضوع شرکت بازرگانی هم اضافه کرد؟

سلام ، آیا در ثبت موسسه حقوقی میتوان در موضوع شرکت بازرگانی هم اضافه کرد؟
ثبت شرکت ژیهات روی چهارشنبه, 14 مهر 1395 15:20

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
خیر موسسات غیرتجاری می باشند و هرگونه خرید و فروشی در آنها غیرقانونی می باشد

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی خیر موسسات غیرتجاری می باشند و هرگونه خرید و فروشی در آنها غیرقانونی می باشد
مهمان - سارا رحمانی روی چهارشنبه, 30 تیر 1395 10:23

سلام
برای ثبت موسسه حقوقی در شهرستان پروانه وکالت لازمه؟

سلام برای ثبت موسسه حقوقی در شهرستان پروانه وکالت لازمه؟
ثبت شرکت ژیهات روی چهارشنبه, 30 تیر 1395 14:37

با سلام و احترام
بله برای ثبت در شهرستان نیازمند مدرک و پروانه هستید.

با سلام و احترام بله برای ثبت در شهرستان نیازمند مدرک و پروانه هستید.
ثبت شرکت ژیهات روی شنبه, 11 ارديبهشت 1395 10:53

با سلام
اگر ثبت شما در تهران انجام شود همین مدرک برای ثبت کفایت می کند

با سلام اگر ثبت شما در تهران انجام شود همین مدرک برای ثبت کفایت می کند
مهمان - محسن روی شنبه, 11 ارديبهشت 1395 08:58

سلام ، من میخواستم یه موسسه حقوقی ثبت کنم مدرک حقوقی ندارم فعلا دانشجوی حقوق هستم میتونم این کار رو انجام بدم ؟

سلام ، من میخواستم یه موسسه حقوقی ثبت کنم مدرک حقوقی ندارم فعلا دانشجوی حقوق هستم میتونم این کار رو انجام بدم ؟
مهمان - علی شجاعی روی شنبه, 04 ارديبهشت 1395 09:11

سلام
برای ثبت یک موسسه حقوقی چه مدارکی مورد نیاز است؟

سلام برای ثبت یک موسسه حقوقی چه مدارکی مورد نیاز است؟
ثبت شرکت ژیهات روی شنبه, 04 ارديبهشت 1395 09:35

با سلام خدمت شما
برای ثبت موسسه حقوقی در تهران داشتن کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه اعضا برای ثبت موسسه اکتفا می کند.

با سلام خدمت شما برای ثبت موسسه حقوقی در تهران داشتن کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه اعضا برای ثبت موسسه اکتفا می کند.
مهمان - حسام رادمهر روی شنبه, 04 ارديبهشت 1395 09:09

وقت بخیر. من میخواهم کلینیک ترک اعتیاد ثبت کنم امکانش هست راهنمایی نمایید؟

وقت بخیر. من میخواهم کلینیک ترک اعتیاد ثبت کنم امکانش هست راهنمایی نمایید؟
مهمان - حسین روی شنبه, 04 ارديبهشت 1395 09:03

سلام ، میزان تاثیر سرمایه ی اولیه ی یک شرکت برای ثبت، از چه نظر مهم است؟

سلام ، میزان تاثیر سرمایه ی اولیه ی یک شرکت برای ثبت، از چه نظر مهم است؟
ثبت شرکت ژیهات روی شنبه, 04 ارديبهشت 1395 09:28

با سلام خدمت شما دوست عزیز
سرمایه شرکت حکم اعتبار آن شرکت را دارد در زمان ارائه مدارک برای شرکت در مناقصات و مزایدات این سرمایه بهترین نقطه قوت شما می تواند باشد.

با سلام خدمت شما دوست عزیز سرمایه شرکت حکم اعتبار آن شرکت را دارد در زمان ارائه مدارک برای شرکت در مناقصات و مزایدات این سرمایه بهترین نقطه قوت شما می تواند باشد.
مهمان - سعیده رفاهی روی جمعه, 03 ارديبهشت 1395 11:51

سلام گواهی عدم سوپیشینه روباید از کجا گرفت؟

سلام گواهی عدم سوپیشینه روباید از کجا گرفت؟
ثبت شرکت ژیهات روی شنبه, 04 ارديبهشت 1395 09:16

با سلام خدمت شما دوست گرامی
به پلیس +10 در تهران مراجعه می کنید و درخواست سوء پیشینه میدهید.

با سلام خدمت شما دوست گرامی به پلیس +10 در تهران مراجعه می کنید و درخواست سوء پیشینه میدهید.
مهمان
پنج شنبه, 03 اسفند 1396

کد امنیتی تصویر