روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود مهندسی فراز تیوا خلیج فارس

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :139430400901006340 تاریخ نامه اداره ثبت :01/02/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسی فراز تیوا خلیج فارس در تاریخ 01/02/1394 به شماره ثبت :471341 به شناسه ملی 14004864370 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

 موضوع شرکت:

طراحی ، محاسبه ، نظارت،اجرا ونصب کلیه سستم ها وتاسیسات الکتریکی والکترونیکی وانواع تابلوهای برق صنعتی وخانگی ،اتوماسیون های صنعتی ،کابل کشی صنعتی و ساختمانی ، نصب وراه اندازی موتورهای قدرت،انواع تاسیسات الکترکال ومکانیکال ،لوله کشی گاز وآب وشبکه های توزیع ، شرکت در همایش ها،نمایشگاهها،مناقصات ومزایدات ،اجرای پروژه های مشترک سرمایه گذاری ، خرید وفروش وصادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، اخذ وام وتسهیلات از بانکها وموسسات مالی واعتباری ،اخذ واعطای نمایندگی وتاسیس شعبه ، ( در صورت ضروروت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم.)

مدت شرکت :

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

مرکز اصلی شرکت:

تهران خیابان هفت چنارخیابان حسام الدین سه راه سلطانی کوچه سلطانی پلاک 1 واحد 2 کدپستی :1353995814

سرمایه شرکت :

مبلغ 1000000 ريال می باشد.

اولین مدیران شرکت :

بهزاد فیروز آبادی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0323281672 دارنده500000 ريال سهم الشرکه و آقای محمد جواد خالوندی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 4010661526 دارنده 500000 ق سهم الشرکه برای مدت نامحدود تعیین شدند.

دارندگان حق امضاء :

کلیه اوراق واسناد رسمی وبهادار بانکی وتعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته-براوات وقراردادها به امضائ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا بهمراه مهر شرکت و نامه های عادی واداری به امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.

اختیارات نماینده قانونی :

طبق اساسنامه ( ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)

شماره پیگیری :

"940201192590375 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

برای امورات ثبتی
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.

Related Posts

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
شنبه, 06 خرداد 1396

تصوير امنيتي