روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود آریا کیان رسا

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :139430400901057792 تاریخ نامه اداره ثبت : 07/06/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آریا کیان رسا در تاریخ 07/06/1394 به شماره ثبت : 478013 به شناسه ملی 1405186543 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع شرکت :

فعالیت در کلیه رشته های ورزشی ،باشگاه اداری ، ایجاد موسسات خدماتی آموزشی و مشاوره ای ورزشی و مشاوره ای ورزشی به مراکز دولتی و خصوصی ، نگهداری از تاسیسات اماکن ورزشی ، ارائه خدمات مشاوره ای ورزشی با شرکتهای ساختمانی وعمرانی جهت ساخت اجرا وتجهیزات پروژه های ورزشی داخل وخارج ایران، واردات و صادرات توزیع مکمل های لوازم وتجهیزات ورزشی ، اخذ وام وتسهیلات بانکی ، (در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوز های لازم )

مدت شرکت :

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت :

تهران خیابان ایرانشهر جنوبی کوچه نوشهر پلاک 31 واحد 1 کد پستی :1584668411سرمایه شرکت : 50000000 ريال می باشد.

میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا :

امیر زندی دارنده 225000000 ريال –احمد مولائی دارنده 225000000 ريال غلامرضا امینی دارنده 50000000 ريال
اولین مدیران شرکت: امیر زندی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل به شماره ملی 1171618872 احد مولائی به سمت رئیس هیئت مدیره 4911531797 برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا :

کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته –براوات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

اختیارات مدیر عامل :

طبق اساسنامه (ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
شماره پیگیری :940607343880582 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

 

برای امورات ثبتی
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.

Related Posts

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
چهارشنبه, 03 خرداد 1396

تصوير امنيتي