روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود آوید تجارت آبیدر

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت : 139330400901124483 تاریخ نامه اداره ثبت : 24/12/1393
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آوید تجارت آبیدر در تاریخ 24/12/1393 به شماره ثبت 469962 به شناسه ملی 14004806512 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت: طراحی ، نظارت،مشاوره،راه اندازی،نگهداری،تاسیسات وتجهیزات گلخانه ای ، باغ ، باغچه،مزرعه،تولید انواع سبزیجات، سیفی جات، گیاهان دارویی ،معتر، گلهای آپارتمانی ،تزئینی ، تهیه،تولید، توزیع آبزیان خوراکی وتزئینی وحوضچه های پرورش آبزیان ،تولید و توزیع انواع مصنوعات چوبی ، دکوراسیون داخلی واثاثیه چوبی منزل ، تهیه،تامین وتولید مواد غذایی شامل : انواع ترشیجات، حبوبات ،شوریجات، لبنیات، سبزیجات آماده ،غذاهای آماده طبخ ، تامین نیروی انسانی مورد نیازشرکت اعم از نظافتچی ، تلفنچی ،نامه رسان، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ،ارئه کلیه خدمات عمومی واداری، اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها و موسسات داخلی وخارجی و اخذ واعطای نمایندگی ، ایجاد شعب در سراسر کشور(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز ها لازم.)مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ادرس اصلی شرکت : تهران اتوان بابائی شهرک شهید بهشتی نیلوفر 34 واحد 56 کد پستی 1651115673. سرمایه شرکت : مبلغ 500000000 ريال می باشد.
اولین مدیران شرکت : آقای فرهاد شریفی به سمت عضو هیئت هیئت مدیره به شماره ملی 3732276317 دارنده5000000 ريال سهم الشرکه وآقای محمدفرزادشریفی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به شماره ملی 3732971929 دارنده 495000000 ريال سهم الشرکه برای مدت نامحدود تعیین شدند.
دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک-سفته – براوات قردادهاعقود اسلامی وکلیه اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه ( ثبت موضوع مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
شمار ه پیگیری :931224204511871 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

برای امورات ثبتی
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.

Related Posts

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
چهارشنبه, 03 خرداد 1396

تصوير امنيتي