روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود اسوه عمران آرسین

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت:139430400901004339 تاریخ نامه اداره ثبت :24/01/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اسوه عمران آرسین در تاریخ 24/01/1394 به شماره ثبت 470854 به شناسه ملی 14004844046 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت: مشاوره ،طراحی ،بهینه سازی ،مدریت،نصب وراه اندازی واجرای کلیه امور مربوط به عمران آب ،راه،تاسیسات وتجهیزات وامورعمرانی وساختمانی شامل بهسازی ونوسازی بافتهای شهری وغیر شهری ابنیه بتنی وفولادی ،احداث کلیه اماکن نقشه برداری ،طراحی داخلی وخارجی ساختمان ،پاکسازی شهر ،زیبا سازی وکلیه امور مربوط به ابنیه سازی ،امور آبی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدهاوساختمان،نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی تونلهاومخازن آب،شبکه های توزیع آب شبکه های جمع آوری وانتقال فاضلاب کانالهای آب وشبکه های آبیاری وزهکشیسیوسل تصفیه خانه های آب وفاضلاب امور راه دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راهسازی به راه داری ، راه اندازی صنایع ،کارخانجات نیروگاهها،سازه های دریایی،خطوط اناقال آب،برق، گاز،فاضلاب (نصب وتقلیل فشار سیال ،طراحی ونصب مخازن سیستم های بازیافت وامور پیمانکاری مربوط به تاسسات مکانیکی وتاسیسات شهری وبین شهری وروستایی وشبکه های گازرسانی وآب رسانی ولوله کشی وتهویه مطبوع سیستم های گرمایشی وسرمایشی ،انتقال زباله و وسایل انتقال)آسانسور وپله برقی (نصب وراه اندازی سیستم های هشدار دهنده ،نور،صدا ،تجهیزات آشپزخانه سلف سرویس ،رخشویخانه ها،نصب وراه اندازی سیستم های ارتباطی ، ماسه پاشی،سندبلاست رنگ امیزی ،حفاظت کاتدی لاینینگ ،تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت در چهارچوب فعالیت شرکت،خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، عقد قراردادبا کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ، اخذ واعطای نمایندگی، شرکت در مناقصات ومزایدات دواتی وخصوصی ، اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری ،(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم)
مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .
مرکز اصلی شرکت : تهران خاوران شهرک رضویه 20 متری اسکندرلوروبه روی پارک شهدا پلاک 320 کد پستی : 1855765956
سرمایه شرکت :مبلغ 10000000 ريال می باشد.
اولین مدیران شرکت : آقای امیرحسین پیرهادی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0017872715 دارنده100000 ريال سهم الشرکه ابوالفضل پیرهادی به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره به شماره ملی 0010467769 دارنده9900000 ريال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:کلیه اوراق واسناد رسمی وبهادار بانکی وتعهدآورشرکتاز قبیل چک،سفته،براوات وقرادادها به امضاء مدیرعامل منفردا بهمراه مهر شرکت ونامه های عادی واداری به امضاء مدیر عامل منفردا بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه ( ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.)

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
جمعه, 04 خرداد 1397

کد امنیتی تصویر