روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود روهینا تجارت آکام

رونامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت:139330400901117153 تایخ نامه اداره ثبت : 18/12/1293
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود روهینا تجارت آکام در تاریخ 18/12/1393 به شماره ثبت 469583 به شناسه ملی 14004790870 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت : طراحی ،نظارت،مشاوره،پشتیبانی فنی واجرای کلیه امور عمرانی کشاورزی و محیط زیست ،خاکبرداری وخاکریزی،بهسازی وبازسازی تقویت زمین های کشاورزی ،انجام وایجاد خدمات شهری وفضای سبز ، مدیریت پیمان ومشارکت در پروژه های عمرانی ،اجرای پروژه های راه و ترابری وامور مربوط به ماشین آلات راه سازی و بهسازی زمین های کشاورزی شامل اتوبانها، بزرگراه ها،گاردریل بندی ، زیر سازی ،راه های ریلی وفرودگاهها، اجرای پروژه های تاسیساتی الکتریکال ومکانیکال ،خدمات شهری،خرید وفروش وصادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ،انجام کلیه امور بازرگانی وترخیص کالا ،شرکت در مناقصات و مزایدات ونمایشگاهها وهمایشها وعقد قراردادبا اشخاص حقیقی وحقوقی، اخذ وام وتسهیلات از بانکها وموسسات ، اخذ واعطای نمایندگی وتاسیس شعبه ،در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم)
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت : تهران میدان پونک بلوتر میرزابابائی بلوارعدل جنوبی خیابان گلزار یکم بن بست کاج ساختمان کاج واحد30 کد پستی 1476771994
سرمایه شرکت : مبلغ 300000000 ريال می باشد.
اولین مدیران شرکت: هانیه جهانی فر به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 2298411018 دارنده 3000000 ريال سهم الشرکه و محمدرضا ارقمیری به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به شماره ملی 2295392314 دارنده297000000ريال سهم الشرکه به مدت نامحدود به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گریدند.
دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق واسناد رسمی وبهادار وبانکی وتعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، براوات وقراردادها به امضاء مدیرعامل منفردا بهمراه مهر شرکت ونامه های عادی واداری به امضاءمدیر عامل منفردا بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد .
اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه ( ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
شماره پیگیری :931218649185131 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
پنج شنبه, 03 اسفند 1396

کد امنیتی تصویر