پلمپ دفاتر

 

اقدام به اخذ دفاتر توسط موسسه ژیهات اقدام به اخذ دفاتر توسط شخص متقاضی

هزینه واریز اینترنتی به ازای هر دفتر : 413.463ریال

دفتر کل و روزنامه 50 برگی جمعا : 826.926 ریال

هزینه واریز اینترنتی به ازای هر دفتر : 413.463ریال

دفتر کل و روزنامه 50 برگی جمعا: 826.926 ریال

هزینه خرید پاکت و پست مدارک : 105.240ریال هزینه خرید پاکت و پست مدارک : 105.240ریال
ارسال پیک رایگان به دفتر شما جهت اخذ مدارک لازم و انجام صفر تا صد کار توسط موسسه ژیهات

مراجعه به سایت اداره، تکمیل صحیح ثبت نام اینترنتی و حداقل مراجعه به باجه های منتخب پستی 1 بار است

مجموع هزینه ها و حق الزحمه موسسه ژیهات جمعا : 1.250.000 ریال

مجموع هزینه های ثابت (فارغ از اتلاف وقت و هزینه های جانبی) : 932.166 ریال

 

موسسه، شرکت، سازمان یا شرکت تعاونی اعم از تعاونی مصرف یا مسکن که در اداره ثبت شرکتها، ثبت شده باشد و شامل قوانین مالیاتی باشند باید برای گرفتن دفاتر پلمپ اقدام کنند .
هرساله برای اظهار دقیق عملکرد مالی (هزینه ها، قرادادها، درآمد ها و...) دفاتری به اسم دفاتر مالی به صورت اختصاصی واجباری برای هر دفتر پلمپ می شود.
برای اینكه نظارتی هنگام نوشتن این دفاتر توسط دولت انجام نمی شود برای جلوگیری از سو استفاده مثلا حذف صفحات و یا افزودن صفحات به دفتر و یا تعویض دفتر با یك دفتر جدید، ابتدای هر سال مالی شركتها موظف به تهیه یك دفترجدید بوده كه پس از مراجعه به مراكز پلمپ دفاتر، این دفتر توسط دولت مهر و امضا و صفحات آن پلمپ میشود تا این سو استفاده ها کمتر رخ دهد.
در دفاتر پلمپ، تراشیدن ، حک کردن ، استفاده از لاک غلط گیر ، خط خوردگی ، جای سفید گذاشتن و پایین سطرها نوشتن ممنوع می باشد.
منظور از پلمپ دفاتر این است که دفاتر کل و روزنامه که تحویل به سازمان امور مالیات می دهند کل صفحات دفاتر را توسط یک سیم مسی بهم متصل می کنند و دو سرش رو با سرب بهم وصل می کنند تا به هیچ عنوان از صفحات دفترها کم و زیاد نشود و همچنین کل صفحات را شماره گذاری می کنند.
این دفاترهر ساله تهیه می شود واطلاعات ذکر شده در آن ثبت می شود. این دفاترشامل : دفتر روزنامه ، دفتر كل و دفتر دارایی است که دفاتر رسمی محسوب می شوند.

دفتر پلمپ روزنامه :

دفتر رورنامه دفتری است که کل کارهای روز اعم از جمع واردات و صادرات، تجاری و درآمدها وهزینه ها باید در آن ثبت شوند.

دفتر کل:

دفتری است که باید اطلاعاتی که دردفتر روزنامه به طور ریز نوشته شده است استخراج کرد و در دفترکل صفحات مشخص شده اطلاعات را وارد نمود.

دفتر دارایی :

دفتری است که باید سالیانه نوشته شود و اطلاعات از کل دارایی های منقول وغیر منقول و صادرات و واردات سال گذشته را به صورت ریز و نکته به نکته در دفتر کل ثبت وامضاء نمایند.
سازمان امورمالیاتی می تواند به منظور نظارت بر کار و دفاتر دو یا سه نفر را برای نظارت بر دفاتر طبق قوانین اعزام نمایند و آنها می توانند جهت بازرسی دفاتر ،اسناد و مدارک و سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امورمالیاتی منتقل نمایند. درصورتی که از ارائه دفاتر خودداری نمایند با موافقت هیئت مذکور براساس قوانین درآمد شامل مالیات سال مربوطه از طریق علی الراس تشخیص داده می شود.
در صورت عدم اجرای پلمپ دفاتر، جریمه مالیاتی دارد.
عدم صدور صورتحساب،عدم درج شماره اقتصادی،استفاده از شماره اقتصادی برای دیگران ،مسئولیت تضامنی +10 درصد مبلغ مورد معامله که بدون رعایت قوانین صورت گرفته باشد را دربردارد.
شرکتی که کار نمیکند و درآمدی ندارد موظف به دریافت دفاترمالی خود هستند وبرای اینکه عدم فعالیت خودرا به اداره مالیات اعلام نماید باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت خالی به اداره مالیات بدهد.
کلیه دفاتر باید به مدت 10سال پس از ختم سال مالی نگهداری شود.
طبق ماده 13 قانون دفاتر تجارتی ارباب رجوعی كه جهت پلمپ دفاتر قانونی خود به ادارات ثبت مراجعه می كند، باید اول ورقه اظهار نامه پلمپ دفتر تجارتی كه در قسمت فروش اوراق بهادارهست با ذكر این كه تعداد دفاتر چند جلد هست تهیه كند. ورقه اظهارنامه را باید مدیرعامل شركت یا مؤسسه شخصاً مهر وامضاء کند.همه شركتها برای ثبت شركت یا مؤسسه خود اقدام به پلمپ دفاتر می كنند.
دراظهارنامه پلمپ دفاتر شماره ثبت ، مشخصات مدیرعامل شرکت وآدرس شرکت یا محل تجارت باید درج شود.

مدارک مورد نیاز برای پلمپ دفاتر:

کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
کپی روزنامه تاسیس یا آخرین تغییرات شرکت که در روزنامه ثبت شده است.
مهر شرکت
در دفاتر اگر اظهارات کذب برای فراراز پرداخت مالیات ،داشتن مدارک تقلبی ، خودداری از دادن اظهارنامه مالیاتی برای 3 سال متوالی حبس از 3 ماه تا2 ماه ومحرومیت از کلیه معافیت های وبخشودگی های قانونی درمدت ذکر شده است.

مراجعه كننده كه دفاتر را تهیه و تنظیم كرده و اوراق یا همان اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی است تكمیل نموده و به اداره ثبت شركتها و مؤسسات غیر تجارتی قسمت پلمپ دفاترتجارتی مراجعه می كند.
دفاتر را به کارمند مر بوطه تحویل می دهد كه این دفاتر باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد.

sabt-sherkat-i22.jpg

- متصدی مر بوطه اظهار نامه پلمپ دفاتر را كه تكمیل شده و به امضاء و مهر شركت ممهور گردیده از آورنده تحویل و تعداد صفحات دفتر روزنامه و كل دارائی را در آن می نویسد و اگر تعداد دفاتر زیادتر از كل و 1 روزنامه باشد حتماً با حرف درشت در بالای ورقه اظهار نامه نوشته می شود شماره آخرین صفحه هر دفتر بطور مثال 100 جلد دفتر روزنامه 199 صفحه و یكصد جلد دفتر كل 200 صفحه دوبل و یا اگر تمام صفحات شماره گذاری نشده باشد بدین طریق نوشته می شود یكصد جلد دفتر روزنامه دوبل 3 نیم برگی و بعد دفتر را ارباب رجوع به قسمت حسابداری برده كه آنجا از روی نوشته ای كه در بالای ورقه است و تعداد دفاتر و صفحات دفاتر منعكس شده حسابدار فیش را می نویسد و به آورنده می دهد كه بانك ملی ( نزدیكترین شعبه) بپردازد و فیش مربوطه را تحویل حسابدار بدهد و اظهار نامه پلمپ دفتر كه مهر حسابداری را با قید تاریخ و پول پرداخت شده در آن نوشته شده به متقاضی می دهد دو نسخه فیش بانكی هم یك نسخه نزد حسابدار نگهداری می شود و نسخه دیگر به مراجعه كننده تحویل می شود. حال ارباب رجوع دفاترش كامل بوده و اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی را تكمیل كرده و حق الثبت آن را پرداخته به متصدی مر بوطه برای پلمپ دفاترش مراجعه می كند. متصدی مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آ؛ن را با ذكر نام صاحب دفتر در دو طرف قیطان با مهر سربی كه سازمان اسناد و املاك برای این مقصود تهیه كرده و یك طرف سرب شكن اسم اداره ثبت حك شده منگنه كند (بر طبق ماده 12 قانون تجارتی) و باید توجه شود قیطان دفتر به اندازه كافی دوام داشته باشد كه باعث ناراحتی بعدی مراجعه كننده نشود. آخرین مرحله اقدام برای امضاء دفاتر نزد مسئول پلمپ دفاتر آورده می شود . شخص مسئول موظف است دقت زیادی در اینكه اولاً ورقه اظهار نامه صحیح تكمیل شده باشد، تمام دفاتر با خط خوانا (اسم- شماره دفتر- تاریخ روز) نوشته شده باشد. از همه مهمتر دفاتر می باید سفید باشد و وقتی كه از همه لحاظ كنترل نمود با قید تاریخ كه هم با حروف و هم با اعداد باشد امضاء كند.

نکته مهم درباره پلمپ دفاتر :

در مورد پلمپ دفاتر تجاری یک نکته مهم اینکه از اواخر دی ماه 1394 به بعد طبق بخش نامه اداره ثبت شرکتها در تهران می بایست از طریق سامانه ثبت شرکتها اقدام نمود و سایر مراحل را انجام داد.
لازم به ذکر است که در مطالب جداگانه و به صورت تخصصی به موضوع پلمپ دفاتر تهران خواهیم پرداخت.
برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ثبت شرکت ژیهات تماس حاصل فرمایید :
تلفن تماس : 02144979434
09128963121

برای امورات ثبتی
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

Related Posts

 

نظرات 18

مهمان - بیژن در روز دوشنبه, 20 دی 1395 07:15

با سلام , چه کسانی باید برای پلمپ دفاتر اقدام کنند؟

اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 20 دی 1395 07:15

سلام , موسسه، شرکت، سازمان یا شرکت تعاونی اعم از تعاونی مصرف یا مسکن که در اداره ثبت شرکتها، ثبت شده باشد و شامل قوانین مالیاتی باشند باید برای گرفتن دفاتر پلمپ اقدام کنند .

مهمان - مقصود عبدی در روز سه شنبه, 23 آذر 1395 16:47

سلام و خسته نباشید , ببخشد اگر کسی اظهار نامه مالیاتی دادن خودداری کنه جریمه اش چی میشه؟

اپراتور ثبت ژيهات در روز سه شنبه, 23 آذر 1395 16:48

سلام , خودداری از دادن اظهارنامه مالیاتی برای 3 سال متوالی حبس از 3 ماه تا2 ماه ومحرومیت از کلیه معافیت های وبخشودگی های قانونی درمدت ذکر شده است.

مهمان - نرجس در روز پنج شنبه, 21 مرداد 1395 05:43

سلام ، خسته نباشید آیا شهرستانها هم باید پلمپ دفاتر رو ثبت نام در سامانه کنند ؟

ثبت شرکت ژیهات در روز پنج شنبه, 21 مرداد 1395 09:19

با سلام خدمت شما دوست گرامی
خیر.فقط در تهران به صورت سامانه ای می باشد

مهمان - فرزانه میری در روز پنج شنبه, 14 مرداد 1395 06:48

از زمانی که شرکت به ثبت میرسه چقدر مهلت داریم برای گرفتن دفاتر؟

ثبت شرکت ژیهات در روز شنبه, 16 مرداد 1395 06:26

با سلام خدمت شما دوست گرامی
برای گرفتن دفاتر یک ماه فرصت دارید

مهمان - مجتبی م در روز دوشنبه, 23 فروردين 1395 03:57

با سلام
من برای پلمپ دفاتر برای سال 95 تا حالا هیچ اقدامی نکردم. الان چیکار باید اجام بدم؟

ثبت شرکت ژیهات در روز دوشنبه, 23 فروردين 1395 05:11

با سلام خدمت شما ، مهلت دریافت دفاتر سال 95 به اتمام رسیده است و دیگر نمی توانید اقدامی برای دریافت آن انجام دهید.

مهمان - عرفان یکتا منش در روز چهارشنبه, 14 بهمن 1394 10:28

سلام من برای اخذدفاترتجاری 95 مطلع شده ام که ثبت واظهارنامه آن برای سال95 سامانه ای شده است وباتوجه به اینکه موسسه های ثبتی اینکاررا امسال انجام میدهند مدت زمان ثبت سامانه ای آن چقدراست ؟

ثبت شرکت ژیهات در روز پنج شنبه, 15 بهمن 1394 05:40

ا سلام خدمت شما دوست عزیز مدت زمان ثبت نام و دریافت اینترنتی شما بیشتر از یک ساعت زمان نمیبرد ولی برای دریافت پلمپ حدودا دو تا سه هفته زمان میبرد تا دفاتر تحویل متقاضی گردد.

مهمان - علیرضا حیدری در روز پنج شنبه, 08 بهمن 1394 05:33

سلام آیا برای دریافت دفاتر قانونی سال اول تاسیس شرکت داشتن کد اقتصادی الزامیست ؟

ثبت شرکت ژیهات در روز شنبه, 10 بهمن 1394 07:52

با سلام برای سال اول می توانید دفاتر را دریافت و بعد برای دریافت کد اقتصادی اقدام نمائید.

مهمان - بهنام فلاح نژاد در روز پنج شنبه, 08 بهمن 1394 05:32

سلام من میخوام جهت اخذ پلمپ دفاتر اقدام کنم ولی زمانی که شرکت را ثبت کرده ام آدرس صوری ثبت شده است اکنون برای دریافت وارسال پستی دفاتر نیازی هست آدرس را تغییر دهم ؟یعنی چون فعلا آدرس دفترنامشخص است ازآدرس منزل خودم دارای کد پستی هست استفاده نمایم .

ثبت شرکت ژیهات در روز شنبه, 10 بهمن 1394 07:51

با سلام خدمت شما دوست عزیز آدرسی که در اظهارنامه برای پلمپ در سایت اعلام میشود باید آدرسی باشد که در سایت اداره ثبت به عنوان آدرس فعالیت شرکت به ثبت رسیده است اگر قصد انجام این کار را دارید که میخواهید در منزل فعالیت کنید میتوانید صورتجلسه تغییر آدرس بدهید و آدرس منزل را اعلام کنید تا در اداره ثبت آدرس شرکت به این آدرس تغییر کرده و دفاتر به آدرس جدید ارسال گردد.

ثبت شرکت ژیهات در روز چهارشنبه, 07 بهمن 1394 13:51

با سلام خدمت شمادوست عزیز بله شما نیز باید دفاتر پلمپ برای اشخاص حقیقی را تهیه نمایئد

مهمان - بهنام جعفری در روز چهارشنبه, 07 بهمن 1394 13:36

با سلام آیا بنده که به صورت شخصی فعالیت تجاری دارم و شرکتی ندارم بازهم باید برای اخذ پلمپ دفاتر اقدام کنم ؟

مهمان
پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396

تصوير امنيتي