روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود تهران مکمل پارس

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :13943040090103528 تاریخ نامه اداره ثبت :08/09/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تهران مکمل پارس درتاریخ 08/09/1394 به شماره ثبت 483174 به شناسه ملی 14005438045 ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت : تولید ، خرید، فروش ،فرآوری ، واردات وصادرات نهادها ،مواداولیه ،مکمل ها،کنستانتره ها، خوراکها وداروهای مربوط به دام،طیور وآبزیان ، کلیه مکمل های غذایی وداروهای مجاز انسانی ،اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها وموسسات دواتی وخصوصی ، اخذ واعطای واعطای نمایندگی وایجادشعب در سراسرکشور ،شرکت درمناقصات ومزایدات دواتی وخصوصی ،عقدقرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی (درصورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم)
مدت شرکت : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود .
مرکزاصلی شرکت :اشرفی اصفهانی بالاتراز مجتمع تیراژه خیابان بوستان پنجم پلاک 38 واحد3 کدپستی :1471783597.
سرمایه شرکت :000/000/1ريال می باشد.
اولین مدیران شرکت: ماه منیرنعمتی نجف آبادی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 1280368586 دارنده 000/200 ريال سهم الشرکه.سعید مصلحی بهارانچی به سمت مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره به شماره ملی 1283012677 دارنده 000/800ريال سهم الشرکه به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد رسمی وبهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، براوات وقراردادها به امضا مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد.
اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
شماره پیگیری :9409086014986820 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

برای امورات ثبتی
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.

Related Posts

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
شنبه, 06 خرداد 1396

تصوير امنيتي