روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود ایده پردازان زندگی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت : 139430400901060486

تاریخ نامه اداره ثبت : 16/06/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایده پردازان زندگی در تاریخ 16/06/1394 به شماره ثبت 478557 به شماره ملی 14005206938 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت :ارائه خدمات اداری وبازرگانی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکتها و موسسات ، تهیه وتوزیع ، خرید و فروش ، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ملزومات اداری ،بازرگانی صنعتی ،خدمات مدیریتی ، بازاریابی غیر هرمی ، غیر شبکه ای ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی ، داخلی وخارجی ،اخذ واعطای نمایندگی و تاسیس شعبه ،اخذ وام وتسهیلات از بانکها وموسسات (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم )-
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت : تهران آریاشهر خیابان سازمان آب بعد از گلناز دهم شمالی پلاک 312 طبقه اول واحد 4 کد پستی : 1451644415
سرمایه شرکت : مبلغ 000/1500 ريال می باشد.
اولین مدیران شرکت : سعید بختیاری به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0017974437 دارنده 000/495 ريال سهم الشرکه و رامین اخوان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0063869179 دارنده 000/495 ريال سهم الشرکه و میلاد غفاری سرابی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل به شماره ملی 0081017650 دارنده 000/510 ريال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق واسنادرسمی و بهادار و بانکی وتعهد آور شرکتاز قبیل چک ،سفته، براوات وقراردادها ونامه های عادی واداری به امضای مدیر عامل منفردا به مراه مهر شرکت معتبر می باشد..
اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه قعالیت نمی باشد.
شماره پیگیری :940616290107297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

برای امورات ثبتی
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.

Related Posts

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
چهارشنبه, 03 خرداد 1396

تصوير امنيتي