روزنامه رسمی موسسه غیرتجاری حقوقی دادبانان ایرانیان آینده

روزنامه جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :13943040091075467 تاریخ نامه اداره ثبت :20/07/1394
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی دادبانان ایرانیان آینده در تاریخ 20/07/1394 به شماره ثبت 36963 به شناسه ملی 14005289426ثبت وامضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع موسسه : انجام امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبردر صورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم .
مدت موسسه : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی موسسه : تهران سعادت آباد علامه شمالی برج علامه پلاک 55 طبقه دهم واحدA کدپستی 1997855449
سرمایه موسسه :000/000/10 ريال می باشد.
اولین مدیران موسسه : آقای علی پور حسن سنگردی به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به شماره ملی :6539730713 دارنده 000/700/6 ريال سهم الشرکه . آقای کسری کاکائی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 3259119493 دارنده000/300/3 ريال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، براوات قراردادها عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهرموسسه معتبر میباشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه : (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
شماره پیگیری :940720721350770 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

برای امورات ثبتی
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.

Related Posts

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
سه شنبه, 02 خرداد 1396

تصوير امنيتي