روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود آروین سامه پشتیبان

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
شماره نامه اداره ثبت:139430400901096058 تاریخ نامه اداره ثبت:18/09/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آروین سامه پشتیبان درتاریخ 18/09/1394به شماره ثبت 483771به شناسه ملی 14005461534ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر گواهی میگردد.
موضوع شرکت : تعمیر،سرویس خرید ،فروش ،نگهداری وخدمات پس از فروش کلیه لوازم خانگی مجاز ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها وموسسات دولتی وخصوصی ،شرکت در مناقصت ومزایدات دولتی وخصوصی (درصورت لزوم پس از اخذمجوز های لازم )
مدت شرکت : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی شرکت :جنت آباد 20متری گلستان غربی خیابان افرا پلاک 6 واحد7 کدپستی 1475636897 سرمایه شرکت :مبلغ 000/000/1 ريال می باشد.
اولین مدیران شرکت : پژمان خلعتبری به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به شماره ملی :0078490731دارنده 990000 ريال سهم الشرکه وحامد محمد شکراللهی به سمت عضوهیئت مدیره به شماره ملی 0083355936 دارنده 10000ريال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، براوات وعقود اسلامی وقراردادها و اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد.
شماره پیگیری :940918172584247 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

برای امورات ثبتی
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.

Related Posts

 

نظرات 2

ثبت شرکت ژیهات در روز شنبه, 19 دی 1394 05:31

در موضوع فعالیت برای ثبت نیازی نیست ولی برای فعالیت شرکت در صورت لزوم می توانید مجوز لازم را دریافت کنید.

مهمان - نازنین در روز چهارشنبه, 16 دی 1394 19:45

با سلام در موضوع شرکت که کلمه خدمات پس از فروش قید شده آیا نیاز به اخذ مجوز برای ثبت دارد؟

مهمان
پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396

تصوير امنيتي