روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود گروه توسعه وتدبیر بلور

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :1394030091060485 تاریخ نامه اداره ثبت :11/07/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه توسعه وتدبیر بلور در تاریخ 11/07/1394 به شماره ثبت 479979به شناسه ملی 14005267902ثبت وامضاذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میگردد

موضوع شرکت: مشاوره اقتصادی ومدیریتی در زمینه امکان سنجی وارزیابی اقتصادی طرح ها وپروژه ها ، ارائه طرح های توجیهی فنی ،اقتصادی ،مالی،مدیریتی ونظارت فنی طرح ها ومشارکت وسرمایه گذاری وعقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی ،نظارت برتطبیق عملیات ومصرف منابع مالی در طرح ها وپروژهای فنی ،اقتصادی ومالی ،ارائه خدمات اداری ، اخذ وام وتسهیلات ازکلیه بانکها وموسسات دولتی وخصوصی ، شرکت در مناقصات ومزایدات ، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح) .

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مرکز اصلی شرکت: تهران جنت آباد 35متری گلستان نبش 16 متری اول جنوبی پلاک 310 واحد5 کدپستی 1475693541

سرمایه شرکت: مبلغ 20000000 ریال می باشد.

اولین مدیران شرکت: صادق بلول بربه سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل به شماره ملی 1753758602 دارنده 18000000 ریال سهم الشرکه وسحر عبدالهی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0079792391 دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد رسمی وبهاداروبانکی تعهداور شرکت از قبیل چک – سفته – براوات وقراردادها به امضا مدیرعامل منفردا بهمراه مهر شرکت ونامه های عادی واداری به امضا مدیرعامل منفردا به همراه مهرشرکت معتبرمی باشد.

اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالینت نمی باشد.
شماره پیگیری :940711871564288 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
جمعه, 04 خرداد 1397

کد امنیتی تصویر