مجوزهای بهداشت از تاسیس تا تولید و صادرات کالاها

در این مقاله سعی برآن شده تا به طور کامل مراحل اخذ مجوزهای بهداشتی برای اخذ جواز تاسیس و یا همان موافقت اصولی ، پروانه بهره برداری ،موارد مربوط به ترخیص کالا و در نهایت صادرات مواد مختلف ارائه گردد، مراحل مربوط به موارد ذکر شده به بر اساس زمانبندی ارگانهای مربوطه به ترتیب زیر قید می گردد :

جواز تاسیس :

به مجوزی اطلاق میگردد که پس از صدور پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی پروانه گواهی فعالیت صنعتی از وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی و بر اساس اصول و ضوابط مربوطه که قبلا هماهنگ شده است توسط اداره کل نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی صادر میشود . این پروانه پس از اینکه ساختمان و تاسیسات واحد شرایط لازم بهداشتی را مطابق با GMP و استاندارد 1836 ، دارا شد و با تایید کارشناسان و تایید کمیته فنی قانونی ، صادر می گردد.

مدارک لازم جهت صدور پروانه تاسیس :

درخواست کتبی به عنوان مدیر غذا و دارو (اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی و اخذ فرم های مربوط به تاسیس به همراه لیست مدارک مورد نیاز شامل:
تصویر پشت و روی برابر اصل شده پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی یا گواهی فعالیت صنعتی معتبر از وزارت صنایع یا ادارات تابعه و یا جهاد کشاورزی.
تکمیل و ارائه فرم تاسیس .
پلان مهندسی ( کروکی ساختمان در مقیاس 01/0 با ذکر متراژ کلیه قسمتهای مختلف شامل ( سالن تولید- سالن بسته بندی- انبار مواد اولیه- انبار محصول- آزمایشگاه- سرویسهای بهداشتی کارگران و غیره ). کروکی باید در محل توسط کارشناسان مربوطه بررسی و در صورت تایید مهر و امضاء شود.
کروکی آدرس
مدارک مربوط به ثبت شرکت و ارائه روزنامه رسمی.
تصویر تاییدیه حفاظت محیط زیست ( بجز شهرکهای صنعتی)
تاییدیه بهداشتی در مورد سیستم آب و فاضلاب و سایر موارد مربوطه با توجه به نوع محصول و در صورت نیاز.
هر گونه تغییر نام- تغییر محل- تغییر نوع تولیدات و غیره لازم است در پروانه صادره از سوی اداره صنایع یا جهاد کشاورزی اصلاح و تصویر برابر اصل شده پشت و روی آن به همراه سایر مدارک جهت اصلاح پروانه ها تسلیم اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی گردد.
تصویر شناسنامه مدیر عامل .
اصل فیش واریز شده بابت صدور پروانه به همراه سایر مدارک فوق.
اصل پروانه قبلی جهت اصلاح .

پروانه بهره برداری:

در صورت داشتن شرایط و ضوابط از نظر تجهیزات و امکانات تولید و پس از صدور پروانه های تاسیس و مسئول فنی صادر میگردد.
مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری:
درخواست کتبی به عنوان اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی. و اخذ فرم های مربوطه به همراه لیت مدارک مورد نیاز )
ارائه تصویر پروانه تاسیس و مسئول فنی .
تکمیل و ارائه فرم بهره برداری فرم می بایست توسط کارشناسان بازدید کننده تایید و پس از آن به تایید مسول اداره نظارت بر مواد غذائی رسیده سپس به امضاء مدیر غذا و دارو رسیده و ممهور به مهر معاونت غذا و دارو گردد).
بازدید کارشناسان از موسسه جهت تکمیل فرم بهره برداری و ارائه گزارش بازدید.
ارائه اصل پروانه قبلی جهت اصلاح
((جهت تسریع در صدور پروانه ها ،چنانچه موسسه منطبق با ضوابط بوده و مراتب مورد تایید کارشناسان بازدید کننده باشد می توان برای صدور پروانه های تاسیس- بهره برداری و مسئول فنی پس از تکمیل مدارک مربوطه و ارائه به اداره نظارت همزمان اقدام نمود))

پروانه مسئول فنی:

مسئول فنی به فردی اطلاق میشود که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت بر تولید در کارگاه ها و کارخانجات با مدارک تحصیلی حداقل کارشناسی باشد. (مدارک مسئول فنی پیشنهادی باید مطابق با ضوابط و چارت اعلام شده از سوی اداره کل باشد)

کارخانجات مشمول قانون مواد خوردنی. آشامیدنی .آرایشی و بهداشتی در زمان اخذ پروانه بهره برداری بایستی دارای مسئول فنی تایید شده و پروانه مسئول فنی را اخذ نموده باشند.
مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی:
ارائه معرفی نامه کتبی از طرف واحد تولیدی .
ارائه تصویر کارت پایان خدمت برای آقایان .
تصویر کلیه صفحات شناسنامه .
تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی .
عکس 3 × 4 پنج قطعه .
تکمیل و ارائه فرم های مربوط به مسئولین فنی شامل (سوگندنامه های محضری موسس و مسئول فنی- سابقه کار مسئول فنی ) .
اصل پروانه مسئول فنی قبلی و اصل استعفای تایید شده جهت معرفی مسئول فنی جدید .
ارائه اصل فیش واریز شده بابت صدور پروانه به همراه سایر مدارک فوق .

پروانه ساخت:

به مجوزی اطلاق میگردد که فرمول ساخت تایید شده از سوی اداره کل نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی در آن درج شده باشد. پروانه ساخت زمانی صادر میشود که موسسه آمادگی تولید داشته و از نظر فنی و بهداشتی مورد تایید بوده و پروانه های ( تاسیس- بهره برداری و مسئول فنی ) را دریافت کرده باشد. پس از مطابقت فرمول ساخت با استانداردها و ضوابط مربوطه پروانه ساخت صادر و از اولین سری تولید نمونه برداری شده و پس از تایید آزمایشگاه اجازه تولید و عرضه محصول داده میشود.
مدارک لازم جهت صدور و تمدید پروانه ساخت:
v تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور پروانه ساخت تکمیل و امضاء شده توسط مسئول فنی ( فرمولاسیون محصول باید از بیشترین مقدار ماده اولیه به سمت کمترین مقدار چیدمان شود و آب در آخر اضافه گردد )
رائه تصویر پروانه های تاسیس- بهره برداری و مسئول فنی
ارائه تصدیق ثبت نام نهائی محصول
ارائه آنالیز مواد اولیه مورد مصرف در فرمول ساخت
ارائه اصل فیش بانکی
اصل پروانه ساخت جهت تمدید و یا اصلاح

مجوز ورود کالا :

مجوزی است که بر طبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی و در صورت تکمیل مدارک مربوطه , توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی, برحسب مورد , پس از طی مراحل قانونی و بررسی های لازم , صادر می گردد و در واقع موافقت اولیه برای ورود کالای مورد نظر , به کشورمی باشد.
مدارک لازم , جهت صدور مجوز واردات مواد اولیه غذایی , آشامیدنی , آرایشی و بهداشتی :
جهت ورود کالاهای مشمول ماده 16 قانون مواد خوراکی , آشامیدنی , ارایشی و بهداشتی. ابتدا متقاضی مدارک ذیل را تکمیل و ارائه می نماید:
1- سه نسخه پیش فاکتور( پروفروما ) اصل , بانضمام دو برگ تصویر آن . 2- اصل اوراق ثبت سفارش تکمیل شده بانظمام یک برگ تصویر صفحه اول آن 3- آنالیز معتبر مرتبط با پروفرم کالا شامل مشخصات کامل فیزیکی , شیمیائی و در صورت لزوم , مشخصات میکروبی 4- پیش نمونه درصورت لزوم 5- درصورت داشتن سابقه ورود کالا با همان مشخصات قبلی ( تولید کننده و آنالیز کالا ), تصویر پیش فاکتور سابقه , ضمیمه میگردد ( در حال حاضر سابقه 2 سال قابل قبول است ) چنانچه کالا (اسانس , رنگ , مواد افزودنی و نگهدارنده ) در یک واحد تولیدی خاص مورد مصرف دارد می بایستی تصویر پروانه ساخت , که نام کالای فوق در آن درج گردیده باشد , نیز ارائه گردد . پس از بررسی آنالیز و مطابقت آن با استانداردهای ملی یا منابع معتبر خارجی از قبیل WHO و BP.USP و غیره , مجوز ورود , صادر خواهد شد.

جهت واردات کالاهای فرآیند شده مشمول ماده 16 مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی برای بار اول از طریق اداره کل نظارت اقدام و پروانه ورود دریافت نمود . برای واردات مجدد همان کالا از همان شرکت می توان با ارائه پروانه ورود معتبر از طریق اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه ها اقدام نمود .

مجوز ترخیص کالا :

مجوزی است که پس از ورود کالا به گمرکات کشور و پس از تائید قابلیت مصرف و طی مراحل قانونی , برابر مقررات مربوطه , صادر می گردد.
مدارک لازم , جهت صدور مجوز ترخیص مواد اولیه غذایی , آشامیدنی , آرایشی و بهداشتی
جهت صدور مجوز ترخیص , متقاضی می بایست , مدارک زیر را تکمیل و به اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و یا ادارات نظارت تابعه ارائه نماید:

1- فاکتور کالا ( بانضمام یک برگ تصویر آن ) 2- اصل نسخه دوم متقاضی ( نسخه دوم پروفرم تایید شده در مرحله ورود ) 3- اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف مرتبط با فاکتور , که به تایید مقامات ذیصلاح بهداشتی کشور مبداء رسیده و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد. 4- اصل برگ آنالیز , بانضمام یک برگ تصویر آن پس از بررسی مدارک و کنترل کلیه مشخصات , از گمرک ورودی اقدام به نموئه برداری گردیده و به همراه برگ آنالیز تایید شده , به آزمایشگاهای کنترل غذا و دارو , ارسال تا پس از مطابقت نمونه با آنالیز مربوطه , مجوز مصرف صادر گردد.

صادرات کالا (گواهی بهداشت) :

جهت صادرات کالا ، شرایط و مدارک زیر مورد نیاز است :
1.ارائه درخواست کتبی که : نام کالا ، نوع کالا ، شماره پروانه ساخت یا کد بهداشتی کالا ، مقدار کالا ، کشور مقصد ، مرز خروجی در آن قید شده باشد
2.. محموله صادراتی باید از لحاظ کنترل های بهداشتی و رعایت ماده 11 قانون توسط مسئول فنی قانونی ، کتبا مورد تایید قرار گرفته باشد
3. کالای صادراتی می بایست دارای پروانه ساخت یا کد بهداشتی معتبر باشد .
4.لیبل کالای صادراتی باید به تایید اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی برسد .
5.در صورت نیاز، محموله صادراتی باید به تایید کارشناسان نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی برسد
6. نمونه برداری و ارائه نمونه از محموله صادراتی الزامی است .
7.گواهی بهداشت ، جهت صادرات کالا به زبان فارسی صادر می شود . متقاضیان می توانند گواهی صادر شده را در یکی از دفاتر ترجمه رسمی کشور ترجمه نموده و ترجمه مذکور را به تایید معاونت غذا و دارو دانشگاه برسانند .
8.گواهی بهداشت فقط برای یک نوبت صادرات محموله ، صادر می شود .
در صورت نیاز ، متقاضی لازم است برگ آنالیز کالای صادراتی را از یکی از آزمایشگاه های معتبر و مورد تایید ، تهیه و ارائه نماید .
کد بهداشتی
این ضوابط جهت واحد های مشمول کد بهداشتی لازم الاجراء است . جهت کد بهداشتی ، محل باید دارای پروانه صنفی دائم یا موقت باشد . اعتبار کد بهداشتی حد اقل یکساله بوده و تمدید آن منوط به وضعیت و سوابق و تطبیق واحد با آخرین ضوابط و دستورالعمل های صادره در زمان صدور و یا تمدید خواهد بود . ثبت نام علامت تجاری محصول لازم و ارائه آن با اولین آگهی در روزنامه رسمی و اخذ تعهد محضری قابل قبول است .

مدارک لازم جهت صدور کد بهداشتی

برای اخذ کد بهداشتی مدارک زیر می بایست باهم از سوی متقاضی به اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی تسلیم گردد
درخواست کتبی متقاضی با عنوان اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
تصویر پروانه صنفی معتبر
تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی
عکس 4×3 دو قطعه
کروکی محل و ساختمان
ثبت نام نهایی محصول
اصل فیش بانکی به مبلغ ریال به حساب 90040 بانک ملی شعبه فخر رازی ، معاونت غذا و دارو ( برای صدور پروانه کد بهداشتی)
اصل فیش بانکی به مبلغ ریال به حساب 91 خزانه داری کل ( برای بازدید کارشناسی از محل)
تعهد محضری ( برای کارگاه های سوهان پزی )
قرار داد با آزمایشگاه ( پس از تایید محل و تصویب کد بهداشتی )
معرفی مسئول فنی ( پس از تایید محل و تصویب کد بهداشتی )

کارشناسان ثبت شرکت هما افتخار دارند تا در کمترین زمان ممکن جواز صنایع مربوط به کالاهای مورد درخواست شما را اخذ نموده و راهنمایی مطمئن برای شما عزیزان در تمامی مراحل کاری باشند .

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 4

مهمان - سجاد اکبری روی پنج شنبه, 25 آذر 1395 23:47

سلام و خسته نباشید , مسئول فنی به چه کسی گفته میشود؟

سلام و خسته نباشید , مسئول فنی به چه کسی گفته میشود؟
اپراتور ثبت هما روی پنج شنبه, 25 آذر 1395 23:48

سلام , مسئول فنی به فردی اطلاق میشود که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت بر تولید در کارگاه ها و کارخانجات با مدارک تحصیلی حداقل کارشناسی باشد.

سلام , مسئول فنی به فردی اطلاق میشود که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت بر تولید در کارگاه ها و کارخانجات با مدارک تحصیلی حداقل کارشناسی باشد.
مهمان - نادر روی جمعه, 28 آبان 1395 17:46

سلام , ببخشید جواز تاسیس چیست؟

سلام , ببخشید جواز تاسیس چیست؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 28 آبان 1395 17:46

سلام , جواز تاسیس به مجوزی اطلاق میگردد که پس از صدور پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی پروانه گواهی فعالیت صنعتی از وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی و بر اساس اصول و ضوابط مربوطه که قبلا هماهنگ شده است توسط اداره کل نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی صادر میشود.

سلام , جواز تاسیس به مجوزی اطلاق میگردد که پس از صدور پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی پروانه گواهی فعالیت صنعتی از وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی و بر اساس اصول و ضوابط مربوطه که قبلا هماهنگ شده است توسط اداره کل نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی صادر میشود.
مهمان
دوشنبه, 02 مهر 1397

کد امنیتی تصویر