روزنامه رسمی شرکت تجارت الکترونیک وانیا

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت :13943040091078367 تاریخ نامه اداره ثبت: 29/07/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تجارت الکترونیک وانیا درتاریخ 29/07/1394 به شماره ثبت 481080 به شناسه ملی 14005309236ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.

موضوع شرکت:طراحی اختصاصی وغیر اختصاصی فروشگاه اینترنتی وپرتال های شرکتی وسازمانی،ارتباطات زیر ساخت وسرویس دهی به مشتریان،فعالیت تجارت الکترونیک غیر شبکه ای و غیر هرمی و هم چنین خدمات ارزیابی غیر هرمی و غیر شبکه ای با رعایت قوانین ومقررات جاری کشور ،اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها وموسسات مالی ،شرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح)

مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت: تهران جنت آباد مرکزی کوچه 11 مجتمع سفید واحد 21 ای ال کد پستی 1475767768 سرمایه شرکت مبلغ 100000000 ريال می باشد.

اولین مدیران شرکت : مهیار اسمعیل پور گلدیانی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 2650139366دارنده 50000000ريال سهم الشرکه و آرش خسروی به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0011822341 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه که برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. .

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادبهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک – سفته – براوات قراردادها عقود اسلامی با امضامدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا واوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.

اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
شماره پیگیری:940729919418122 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
پنج شنبه, 03 اسفند 1396

کد امنیتی تصویر