ثبت شرکت مجری

 

درلغت نامه مجری به معنای اجراکننده میباشد ، فعالیت اینگونه شرکتها خدمات است وفعالیت غیرتجاری دارند.
یکی ازنمونه های شرکتهای اجرایی شرکت با موضوع فعالیت ساختمانی وخدمات آن است، برای انجام چنین فعالیت هایی درابتدای امر باید یک شرکت با موضوع اجرایی را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رساند، موضوعات فعالیت این گونه شرکتها صرفا خدمات اجرایی ساختمان ها است، به جزشرکتهای پیمانکاری با مصالح ساختمانی، همچنین باید در سازمان مهندسی ساختمان ها ثبت عضویت حقوقی داشته باشند ، ازاعضای شرکت باید 2 نفردرزمینه مهندسی دارای پروانه اشتغال به کار داشته باشند و سابقه های مرتبط اعضا دراین زمینه نیز باید ارائه شود.
یک شرکت مجری درابتدا باید با توجه به مدارک لازم ومشخص نمودن سمت اعضا وسرمایه اقدام به ثبت شرکت مجری دراداره ثبت شرکتها نمایند که این خود روال قانونی خود را بعد از تکمیل مدارک و تعیین نام واخذ مجوز طی میکند.
شرکتهای مجری بیشترین فعالیت خود را در زمینه ساختمان وساخت و سازانجام می دهند وثبت اینگونه شرکتها بیشتر اگر به صورت مسئولیت محدود باشد بهتر است زیرا با حداقل 2 نفر شریک و حداقل سرمایه ثبت می شود و نیازی به واریزی قبل از ثبت شرکت را ندارند .

مدارک لازم برای اخذ پروانه اشتغال به کار در زمینه ساختمانی:

1-اول باید درخواست خودمان را به انجمن مربوطه ارائه دهیم.
2-کپی برابراصل اساسنامه ، تقاضانامه ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات را داشته باشیم .
3-کپی برابراصل رتبه بندی شرکت
4-حق عضویت سالانه انجمن باید تسویه شود .
5-کپی برابراصل آخرین تغییرات
6-تمامی اطلاعات شرکت را جهت صادرشدن پروانه پرکنیم .
7-فرمی که مربوط صادرشدن کارت شناسایی اعضا هست را پرکنیم .
8-کپی برابراصل مدارک تحصیل –کارت ملی وشناسنامه تمامی اعضا
9-لیست بیمه برای افراد شاغل
10-کپی برابراصل پروانه اشتغال به کارمهندسین
11-کپی برابر اصل مدرک هایی که دارای گواهینامه ازاداره فنی وحرفه ای باشند
12-واریز مبلغ 300000ریال به حساب خزانه نزد بانک ملی به شماره 63/900
13-دو قطعه عکس ازمدیرعامل شرکت
14-آدرس وکدپستی شرکت
15-پوشه سبزرنگ
16-وثبت تمام این موارد درسامانه مربوطه

مدارک لازم برای تاسیس وعضویت در شرکت اجرایی:

الف )سند مالکیت راباید ارائه دهیم .
ب)کپی اظهارنامه شرکت
ج)کپی آگهی تاسیس وآخرین تغییرات
د)کپی روزنامه رسمی وآخرین تغییرات
س)در صورت وجود رتبه بندی ارائه کپی آن الزامی میباشد .
و)اصل وکپی پروانه اشتغال
ر)رسید بانکی پرداخت عوارض
ز)گرفتن مفاصا حساب
ت)حق ورود اعضا وحق عضویت راواریز نماییم وفیش آن را ارائه دهیم .
ل)دوقطعه عکی مدیر عامل
ک)فرم عضویت حقوقی ازسازمان نظام مهندسی

دستورالعملی برای نحوه فعالیت سازندگان ساختمان ومسکن:

همه سازندگان باید دارای پروانه در زمینه خود باشند که به دوصورت حقیقی وحقوقی میباشد و اخذ این پروانه از سازمان وزارت مسکن وشهرسازی است .
سازندگانی که ثبت حقیقی ازاداره ثبت شرکت ها دارند اعم ازمهندسین و مدارک کاردانی فنی ودیپلم فنی وحرفه ای ومعماری را دارند.
سازندگانی که ثبت حقوقی دارند اینها شرکت ها وموسسه هایی هستند که دارای پروانه اشتغال به کارهستند .

شرایطی که صلاحیت سازندگان حقوقی وحقیقی را اعلام میدارد :

(سازندگان حقوقی)
1-شرکت فوق دراداره ثبت شرکت ها باید به ثبت رسیده باشد وآگهی تاسیسی در روزنامه رسمی تاسیس شده باشد .
2-موضوع شرکت باید خدمات ساختمانی باشد .
3-باید شرکت عضو حقوقی درسازمان نظام مهندسی را دارا باشد .
4-حداقل دو نفراز اعضا شرکت باید دررشته تحصیلی مرتبط با پروانه اشتغال به کارویک نفردررشته معماری و یک نفردررشته تاسیسات برقی ویا ...را دارا باشد .
5-باید اعضا سوابق حرفه ای خود درزمینه اجرائیات با لیست بیمه اجرا شده را ارائه دهند .
6-سوابق حرفه ای شامل امتیاز سازنده میشود یعنی در اجرائیات در ازای هر500مترمربع زیربنایی که ساخته شده 1امتیاز است و حداکثر سازنده باید 40 امتیاز داشته باشد .
7-تمامی امکانات لازم واستانداردها وتجهیزات براساس شاخص های مشخص باشد .
الف)سرمایه وتجهیزات شرت به ازای هریک میلیارد 1امتیاز است .
ب)دریافت اعتباربانکی به ازای هریک میلیارد 5/0 امتیاز است .
ج)مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی به ازای هریک میلیارد 5/0 امتیاز
د)استفاده ازاعتبار سرمایه گذاری به ازای هریک میلیارد 1امتیاز
س)دادن ضمانت نامه بانکی به ازای هریک میلیارد 5/0 امتیاز
و)میزان سرمایه گراری هراعتبار بانکی 5/1 امتیاز
(سازندگان حقیقی )
سازنده حقیقی باید پروانه اشتغال به کارداشته باشد .
سازنده حقیقی برای داشتن شرایط لازم جهت گرفتن پروانه باید حداقل 50درصد امتیاز مربوط به شخص حقوقی که دربالا ذکرشده رادارا باشد .
سازنده حقیقی باید درهمان استانی که پروانه گرفته است فعالیت کند .
افراد ذیربط سازندگان حقیقی وحقوقی
سازنده حقیقی :مهندسین ، کاردان ، دیپلم فنی یا معماری
سازنده حقوقی :مجری حقوقی ، پیمانکاران که صلاحیت دارند .
درهمین راستا با درنظر گرفتن شرایط مذکورجهت ثبت شرکت اجرایی میتوانید ثبت خود را دراداره ثبت شرکت ها به موسسه ثبت شرکت ژیهات محول نمایید .
موسسه ثبت شرکت ژیهات با ارائه مشاوره رایگان و دارا بودن کادری مجرب وکارشناسان خبره خود درکوتاهترین زمان نسبت به ثبت شرکت ،ثبت برند ، تغییرات شرکتها ،انحلال،امورمالیاتی ، کارت بازرگانی، کداقتصادی،جواز صنایع شما را یاری مینماید .
جهت کسب اطلاعات بیشتر درساعات اداری با شماره 44979434-021 تماس حاصل فرمایید .
و از ساعات 8 الی 22 :0128963121-09120219377

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 7

مهمان - نازی راهنما روی جمعه, 26 آذر 1395 00:18

سلام و خسته نباشید , مدارک لازم برای تاسیس و عضویت در شرکت اجرایی چیست؟

سلام و خسته نباشید , مدارک لازم برای تاسیس و عضویت در شرکت اجرایی چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات روی جمعه, 26 آذر 1395 00:18

سلام ,
الف )سند مالکیت راباید ارائه دهیم .
ب)کپی اظهارنامه شرکت
ج)کپی آگهی تاسیس وآخرین تغییرات
د)کپی روزنامه رسمی وآخرین تغییرات
س)در صورت وجود رتبه بندی ارائه کپی آن الزامی میباشد .
و)اصل وکپی پروانه اشتغال
ر)رسید بانکی پرداخت عوارض
ز)گرفتن مفاصا حساب
ت)حق ورود اعضا وحق عضویت راواریز نماییم وفیش آن را ارائه دهیم .
ل)دوقطعه عکی مدیر عامل
ک)فرم عضویت حقوقی ازسازمان نظام مهندسی

سلام , الف )سند مالکیت راباید ارائه دهیم . ب)کپی اظهارنامه شرکت ج)کپی آگهی تاسیس وآخرین تغییرات د)کپی روزنامه رسمی وآخرین تغییرات س)در صورت وجود رتبه بندی ارائه کپی آن الزامی میباشد . و)اصل وکپی پروانه اشتغال ر)رسید بانکی پرداخت عوارض ز)گرفتن مفاصا حساب ت)حق ورود اعضا وحق عضویت راواریز نماییم وفیش آن را ارائه دهیم . ل)دوقطعه عکی مدیر عامل ک)فرم عضویت حقوقی ازسازمان نظام مهندسی
مهمان - مریم زمانی روی جمعه, 28 آبان 1395 17:52

سلام و خسته نباشید , بیشترین فعالیت های شرکت های مجری در چه زمینه ای است؟

سلام و خسته نباشید , بیشترین فعالیت های شرکت های مجری در چه زمینه ای است؟
اپراتور ثبت ژيهات روی جمعه, 28 آبان 1395 17:53

سلام , شرکتهای مجری بیشترین فعالیت خود را در زمینه ساختمان وساخت و سازانجام می دهند وثبت اینگونه شرکتها بیشتر اگر به صورت مسئولیت محدود باشد بهتر است زیرا با حداقل 2 نفر شریک و حداقل سرمایه ثبت می شود و نیازی به واریزی قبل از ثبت شرکت را ندارند .

سلام , شرکتهای مجری بیشترین فعالیت خود را در زمینه ساختمان وساخت و سازانجام می دهند وثبت اینگونه شرکتها بیشتر اگر به صورت مسئولیت محدود باشد بهتر است زیرا با حداقل 2 نفر شریک و حداقل سرمایه ثبت می شود و نیازی به واریزی قبل از ثبت شرکت را ندارند .
مهمان - سمانه فرشفروش روی یکشنبه, 17 مرداد 1395 16:46

سلام
یک شرکت ساختمانی که قبلا نام آن به ثبت رسیده و روزنامه رسمی هم دارد الان میخواد لوگو خود را ثبت کند ولی بعد از انجام اولیه ثبت لوگو از شرکت جواز ساخت و ساز از نظام مهندسی خواستند که شرکت جواز مرتبط را ندارد و حتی پیگیر این موضوع شدیم و متوجه نشدیم که این جواز از کجا باید گرفته شود چون شرکتهای دیگر هم آگاهی از این نقص اداره ثبت نداشتند
ممنون میشوم در مورد جواز ساخت و ساز نظام مهندسی یه توضیحی بفرمایید تا بدونیم چه کاری باید انجام دهیم.

سلام یک شرکت ساختمانی که قبلا نام آن به ثبت رسیده و روزنامه رسمی هم دارد الان میخواد لوگو خود را ثبت کند ولی بعد از انجام اولیه ثبت لوگو از شرکت جواز ساخت و ساز از نظام مهندسی خواستند که شرکت جواز مرتبط را ندارد و حتی پیگیر این موضوع شدیم و متوجه نشدیم که این جواز از کجا باید گرفته شود چون شرکتهای دیگر هم آگاهی از این نقص اداره ثبت نداشتند ممنون میشوم در مورد جواز ساخت و ساز نظام مهندسی یه توضیحی بفرمایید تا بدونیم چه کاری باید انجام دهیم.
مهمان - ساعد سعیدی روی یکشنبه, 27 دی 1394 09:46

سلام من یک شرکت پیمانکاری درزمینه ساخت وساز دارم ولی چون خدمات دکوراسیون میخوام انجام دهم باید موضوع فعالیت مهندسی شرکت رو به شرکت مجری تغییر دهم یا نیازی به این کارنیست ؟

سلام من یک شرکت پیمانکاری درزمینه ساخت وساز دارم ولی چون خدمات دکوراسیون میخوام انجام دهم باید موضوع فعالیت مهندسی شرکت رو به شرکت مجری تغییر دهم یا نیازی به این کارنیست ؟
ثبت شرکت ژیهات روی یکشنبه, 27 دی 1394 11:21

با سلام خدمت شما دوست عزیز برای انجام این فعالیت می توانید صورتجلسه تغییر موضوع زده و موضوع فعالیت خود را اضافه و یا تغییر دهید

با سلام خدمت شما دوست عزیز برای انجام این فعالیت می توانید صورتجلسه تغییر موضوع زده و موضوع فعالیت خود را اضافه و یا تغییر دهید
مهمان
پنج شنبه, 03 اسفند 1396

کد امنیتی تصویر