3 تفاوت ثبت شرکت سهامی عام و سهامی خاص

 

در این مقاله مهم ترین تفاوتها بین ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت سهامی عام را به طور خلاصه و مفید بیان نموده ایم تا بتوان با استفاده از مقایسه بین این دو نوع شرکت بهترین شرکت متناسب با فعالیت مورد نظر را بای به ثبت رساندن و شروع فعالیت انتخاب ننمود.
شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
شرکتهای سهامی و دیگر شرکتها ، شرکت تجاری محسوب میشوند مگر اینکه موضوع فعالیت آنها امور تجاری اعم از خرید و فروش ، صادرات و واردات نباشد.
در شرکت سهامی تعداد سهامداران حداقل می بایست 3 نفر باشد.

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم میشود:

1 شرکتهایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده میشوند.
شرکتهایی که تمام سرمایه آن هنگام تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است، این گونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
2 به طور کلی نوع هر شرکت در ابتدا و یا بعد از نام آن می بایست قید گردد مثلا در شرکتهای سهامی عام عبارت( سهامی عام) و در شرکتهای سهامی خاص عبارت(شرکت سهامی خاص) باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
در مورد نوع شرکتها باید گفت که نوع شرکت مانند نام فامیلی اشخاص حقیقی می باشد.
سرمایه شرکت ،در هنگام ثبت شرکت سهامی عام حداقل پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص حداقل یک میلیون ریال می باشد.
3برای ثبت شرکتهای سهامی عام، موسسین باید حداقل 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35 درصد مبلغ تعهد شده را در حساب شرکت در شرف تاسیس واریز می نمایند.
هرگاه قسمتی از تعهد موسسین بصورت غیر نقد باشد، باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است، ارائه و گواهی بانک را به همراه اظهارنامه و دیگر مدارک به اداره ثبت شرکتهای مربوطه ارائه نماید.
برای تاسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص تنها ارائه اظهار نامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود
اساسنامه شرکت که تمام صفحات آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد
تعهد سهامداران در اظهارنامه و گواهی مبلغ واریزی به حساب شرکت ، در ضمن تمام صفحات اظهار نامه به امضاء کلیه سهامداران شرکت رسیده باشد.
انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت در صورتجلسه موسسین که به امضای سهامداران رسیده باشد.
قبول سمت مدیریت و بازرسی ( ماده 126 و 11 و 147 قانون تجارت )
شرکتهای سهامی خاص نمیتوانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند.
استفاده از حساب بانکی شرکت سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از ثبت شرکت و ارائه روزنامه رسمی تاسیس شرکت.
سهام شرکت می تواند با نام و یا بی نام باشد.
در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شود این گونه سهام، سهام ممتاز نامیده میشود.
اوراق سهام باید متحد اشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای حداقل دونفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین میشوند برسند.

در ورقه سهام نکات زیر باید قید شود:

1. نام و شماره ثبت شرکت
2. مبلغ سرمایه ثبت شده آن
3. تعیین نوع سهم
4. مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و عدد
5. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
تا زمانی که شرکت به ثبت نرسیده باشد ، صادر کردن ورقه سهم ممنوع است.
سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک، دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض بعمل می آید. گواهی نامه موقت سهام بی نام درحکم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام میباشد.
انتقال سهام بانام و بی نام در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت باید برسد و انتقال دهنده و یا وکیل یا نماینده قانونی او بایدانتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.
در شرکتهای سهامی عام، نقل و انتقال سهام نمیتواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم بشود.
برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ثبت شرکت مجتمع ثبتی هما تماس حاصل فرمایید.
شماره های تماس باما : 44979434 خط ویژه
09128963121
09120219377

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 4

مهمان - محمد علیزاده روی جمعه, 26 آذر 1395 00:24

سلام و خسته نباشید , در ورقه سهام باید چه نکاتی قید شود؟

سلام و خسته نباشید , در ورقه سهام باید چه نکاتی قید شود؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 26 آذر 1395 00:25

سلام ,
1. نام و شماره ثبت شرکت
2. مبلغ سرمایه ثبت شده آن
3. تعیین نوع سهم
4. مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و عدد
5. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

سلام , 1. نام و شماره ثبت شرکت 2. مبلغ سرمایه ثبت شده آن 3. تعیین نوع سهم 4. مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و عدد 5. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
مهمان - کریمی روی یکشنبه, 30 آبان 1395 00:11

سلام و خسته نباشید
شرکت های سهامی چه نوعی شرکتی هستند؟

سلام و خسته نباشید شرکت های سهامی چه نوعی شرکتی هستند؟
اپراتور ثبت هما روی یکشنبه, 30 آبان 1395 00:11

سلام , شرکتهای سهامی و دیگر شرکتها ، شرکت تجاری محسوب میشوند مگر اینکه موضوع فعالیت آنها امور تجاری اعم از خرید و فروش ، صادرات و واردات نباشد.

سلام , شرکتهای سهامی و دیگر شرکتها ، شرکت تجاری محسوب میشوند مگر اینکه موضوع فعالیت آنها امور تجاری اعم از خرید و فروش ، صادرات و واردات نباشد.
مهمان
یکشنبه, 03 تیر 1397

کد امنیتی تصویر