روزنامه رسمی شرکت آوانیک آرتمن

 

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت شرکت:139430400901054319 تاریخ نامه اداره ثبت 16/06/1394

آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود  آوانیک آرتمن درتاریخ 16/06/1394 به شماره ثبت 478552 به شناسه ملی 14005206771 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت: خرید ، فروش ، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجازبازرگانی،اخذ و اعطای نمایندگی داخلی وخارجی،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وعمومی، ایجاد شعب درسراسر کشور،شرکت در نمایشگاه های داخلی وخارجی ،اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانک ها وموسسات دولتی وخصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های قانونی لازم.
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .
مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی گلستان 2 پلاک 84 طبقه سوم کد پستی 1998966744.
سرمایه شرکت:مبلغ 1000000 ریال می باشد.
اولین مدیرا ن شرکت: خانم سارا قانع ترابه سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 272143114575دارنده 100000 ریال سهم الشرکه. آقای بهنام محمد علیها به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره به شماره ملی 0071593543 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه.(مدت تصدی هیئت مدیره نامحدود است).
دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفرا همراه با مهر شرکت معتبراست.
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد .
شماره پیگیری:940616932334723 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
جمعه, 04 خرداد 1397

کد امنیتی تصویر