ثبت موسسات چند منظوره فرهنگی هنری

مؤسسات فرهنگی و هنری شخصیت های حقوقی هستند که به منظور نیل به مقاصد فرهنگی و هنری اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی به ثبت می رسند و برای فعالیت چه به صورت شخصی (حقیقی) و یا موسسه ای (حقوقی) می بایست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیت ها و انحلال آنها را صادر نماید.
برای اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرایطی لازم است که در ادامه تشریح می گردد.

الف) شرایط‌ متقاضی برای ثبت موسسه :

معرفی حداقل ٣ نفر به عنوان اعضاء هیأت مؤسس برای ثبت مؤسسه چند منظوره و دو نفر برای مؤسسه تک منظوره
افراد متأهل حداقل باید ٢٥ سال و افراد مجرد حداقل ٢٧ سال داشته باشند.
داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن (حداقل)
داشتن صلاحیت علمی ، تخصصی ، سوابق فرهنگی و هنری متناسب با موضوع فعالیت
داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا برگ معافیت دائم
نداشتن سوءپیشینه کیفری به تأیید مراجع ذیصلاح و برخورداری از حسن شهرت
مهجور نبودن و نداشتن ورشکستگی به تقلب و تقصیر
داشتن امکانات کافی و مناسب
داشتن سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره

ب ) مدارک‌ موردنیاز برای ثبت موسسه:

• تکمیل درخواست تأسیس و معرفی مدیر مسئول
• کامل کردن پرسشنامه مشخصات انفرادی (برای همه اعضای هیأت مؤسس)
• تصویر از همه صفحات شناسنامه و کارت ملی (رونوشت برابر با اصل)
• تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم (رونوشت برابر با اصل)
• اصل گواهی مبنی بر نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر برای همه‌ِ اعضای مؤسس و عدم اعتیاد به مواد مخدر برای مدیر مسئول
• تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر) رونوشت برابر با اصل
• قطعه عکس ٤×٣ جدید و پشت نویسی شده
• یک نسخه اساسنامه به انضمام صورت جلسات انتخاب ارکان اصلی
• ارائه سوابق مؤثر و مستند در حوزه فعالیت‌های پیشنهادی

انتخاب زمینه‌های فعالیت مؤسسه فرهنگی هنری (به منظور درج در اساسنامه)

با رعایت نکات ذیل و پس از انتخاب تعداد محدودی از آنها، زمینه فعالیت های انتخاب شده در بند ٨ اساسنامه درج شود :
1. موضوع فعالیت های انتخاب شده به ویژه در بخش دوم در زمینه «فعالیت های خاص» متناسب با یکی از موارد ذیل باشد:
الف- آشنایی اعضاء با یکی از فعالیت های : فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی و آموزشی.
ب- داشتن سوابق مؤثر در کارهای اجرایی و تجربی.
ج- ارتباط داشتن رشته تحصیلی اعضاء با فعالیت های انتخابی.
2. موضوع فعالیت ها مطابق با اهداف و برنامه های پیش بینی در اساسنامه باشد.
3. سرمایه، امکانات لازم و نیروی انسانی برای اجرای فعالیت های در نظر گرفته شده مناسب باشد و فعالیت هایی انتخاب شود که مؤسسین از عهده تأمین سرمایه لازم برای راه اندازی آنها برآیند.
4. ارتباط منطقی و همگون بین زمینه فعالیت های انتخابی وجود داشته باشد.
5. تأکید می شود فعالیت های انتخابی به ترتیب اولویت برنامه ریزی اجرایی درج شده و زمینه های اصلی مورد نظر در ابتدا آورده شود.
6. هر زمینه فعالیت در یک بند درج و از تداخل آنها با یکدیگر خودداری شود.
7. زمینه فعالیت های انتخابی ترجیحاً از «فعالیت های عمومی» و «فعالیت های خاص» انتخاب شود.
8. متقاضیان قبل از انتخاب هر کدام از «فعالیت های خاص» ابتدا از شرایط و ضوابط مربوطه اطلاع حاصل نموده و سپس اقدام به تنظیم و درج آنها در اساسنامه کنند؛ همچنین پس از دریافت موافقت اصولی و به ثبت رساندن مؤسسه، با ارائه تقاضا نسبت به اخذ «مجوز خاص» از مراجع ذی ربط اقدام نمایند.
شایان ذکر است آنچه در فهرست زمینه فعالیت های پیشنهادی ذکر گردیده است حصری نبوده و متقاضیان می توانند زمینه فعالیت های خارج از نمونه های ذکر شده را نیز متناسب با حوزه شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزینند.
بدیهی است موارد انتخاب شده نباید بیش از توانایی ها و امکانات مورد نیاز به ویژه سوابق و تجربه های فرهنگی اعضای هیأت مؤسس باشد.

موضوعات پیشنهادی فعالیت های فرهنگی و هنری (جهت انتخاب و درج در اساسنامه)

فعالیت‌های عمومی موسسه :

• گردآوری، تألیف، تدوین مقالات، ترجمه ( غیر رسمی ) متون و کتاب به زبان‌های خارجی و یا بالعکس.
• حروفچینی، ویرایش و تصحیح، تنظیم، طراحی و صفحه آرایی کتاب و نشریه.
• برگزاری جلسات در خصوص معرفی، بررسی و نقد کتاب و نشریه و انتخاب و اهدای جوایز.
• مشارکت در برگزاری همایش و سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه، مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.
• مطالعات و تحقیقات در موضو عات متناسب با اهداف و فعالیت های مؤسسه و اجرای طرح های پژوهشی.
• کمک و همکاری جهت گسترش تحقیقات، پژوهش های فرهنگی هنری، گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ایران و سایر کشورها.
• مبادلات فرهنگی از طریق ارائه خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری از قبیل : کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای رایانه ای.
• طراحی و اجرای نظام های اطلاع رسانی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمان ها و مؤسسات.
• گردآوری، تنظیم، تدوین و انتشار نمایه نامه و فهرست های موضوعی در زمینه های گوناگون.
• طراحی و تشکیل بانک های اطلاعاتی در موضوعات گوناگون و برنامه ریزی اجرا در حوزه سازماندهی اسناد و مدارک فرهنگی هنری ارائه خدمات مشورتی در قلمرو مدیریت.
• طراحی و اجرا در ایجاد دبیرخانه، مرکز اسناد و پایگاه اطلاعاتی برای خدمات اطلاع رسانی در زمینه های فرهنگی و هنری، علوم قرآنی و معارف اسلامی.
• ارائه خدمات فهرست نویسی، نمایه سازی و سندآرایی مدارک و اسناد فرهنگی.
• عرضه محصولات رایانه ای مجاز در زمینه زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی و علوم قرآنی.
• تهیه و عرضه محصولات فرهنگی هنری دارای مجوز از قبیل : نوارهای کاست، فیلم های ویدئویی و. ...
• برگزاری نشست های فرهنگی، ادبی، شعر و شاعران ( به صورت غیر مستقل و وابسته به مؤسسه ).
• تلاش به منظور گردآوری آثار فرهنگی هنری به منظور کمک به حفظ و حراست از میراث فرهنگی.
• کوشش در جهت شناساندن فرهنگ و تمدن ایران و اسلام.
• ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی هنری.

فعالیت‌های خاص موسسه :

اقدام برای درج فعالیت های انتخابی در این بخش، صرفا پس از آشنایی از ضوابط مربوطه، ارائه درخواست و کسب مجوز از مراجع ذی ربط امکان پذیر بوده و لازم است به نکات ذکر شده در راهنمای انتخاب فعالیت ها، توجه کافی مبذول شود.
الف) فعالیت های فرهنگی موسسه:
• طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد فرهنگی از قبیل : کلاس های داستان نویسی، بررسی و نقد کتاب.
• انجام فعالیت های انتشاراتی به منظور انتشار کتاب.
• تهیه و توزیع کتاب در داخل و خارج از کشور.
ب) فعالیت های هنری موسسه:
• طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت آزاد هنری.
• تأسیس نگارخانه و یا برگزاری نمایشگاه های هنری.
• برگزاری کنسرت های موسیقی و جشنواره های هنری.
• برگزاری هنرهای نمایشی.
• تأسیس مرکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری.
• تأسیس استودیوهای صدابرداری.
• اعزام گروه های هنری و یا دعوت از آنان برای اجرای مراسم.
ج) فعالیت های سینمایی و سمعی بصری موسسه:
• طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد سینمایی.
• برگزاری جشنواره های سینمایی و نمایشگاه های عکس، اسلاید.
• تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی، ویدئویی، انیمیشن و رایانه ای اعم از داستانی، مستند، آموزشی، صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف مؤسسه و مطابق با ضوابط مربوطه.
د) فعالیت های مطبوعاتی و تبلیغاتی موسسه :
• طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد مطبوعاتی.
• انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی، ویژه نامه و نشریه داخلی.
• تأسیس خبرگزاری در زمینه های عمومی و یا تخصصی.
• تهیه، تنظیم، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی، روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوطه از طریق تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی.
• تأسیس دفاتر نمایندگی های مطبوعاتی و سایر رسانه ها.
• قبول نمایندگی و یا تأسیس دفاتر جهت توزیع نشریات و یا ایجاد فروشگاه برای عرضه مستقیم مطبوعات.
• طراحی و برگزاری نمایشگاه های مطبوعاتی عمومی و یا تخصصی.
• تأسیس دفتر خدمت رسانی به خبرنگاران و روزنامه نگاران.

برای کسب اطلاعات کامل تر در زمینه هرگونه ثبت موسسه و یا ثبت شرکتهای تجاری با کارشناسان ثبت شرکت ژیهات تماس حاصل فرمایید.
تلفن تماس :
02144979434 خط ویژه
09128963121

در ثبت موسسه حقوقی در اداره ثبت شرکتهای تهران اطلاعات جامعی درباره ثبت موسسه حقوقی داده شده است.

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 10

مهمان - ضحا سادات روی شنبه, 27 آذر 1395 19:51

سلام و خسته نباشید, چه کارهایی را در عنوان فعالیت های سینمایی و سمعی بصری موسسه میتوان انجام داد؟

سلام و خسته نباشید, چه کارهایی را در عنوان فعالیت های سینمایی و سمعی بصری موسسه میتوان انجام داد؟
اپراتور ثبت ژيهات روی شنبه, 27 آذر 1395 19:51

سلام ,
• طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد سینمایی.
• برگزاری جشنواره های سینمایی و نمایشگاه های عکس، اسلاید.
• تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی، ویدئویی، انیمیشن و رایانه ای اعم از داستانی، مستند، آموزشی، صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف مؤسسه و مطابق با ضوابط مربوطه.

سلام , • طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد سینمایی. • برگزاری جشنواره های سینمایی و نمایشگاه های عکس، اسلاید. • تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی، ویدئویی، انیمیشن و رایانه ای اعم از داستانی، مستند، آموزشی، صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف مؤسسه و مطابق با ضوابط مربوطه.
مهمان - کاوه روی یکشنبه, 30 آبان 1395 00:23

سلام , فعالیت های فرهنگی موسسه رو میشه بفرمایید ؟

سلام , فعالیت های فرهنگی موسسه رو میشه بفرمایید ؟
اپراتور ثبت ژيهات روی یکشنبه, 30 آبان 1395 00:23

سلام ,
طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد فرهنگی از قبیل : کلاس های داستان نویسی، بررسی و نقد کتاب.
انجام فعالیت های انتشاراتی به منظور انتشار کتاب.
تهیه و توزیع کتاب در داخل و خارج از کشور.

سلام , طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد فرهنگی از قبیل : کلاس های داستان نویسی، بررسی و نقد کتاب. انجام فعالیت های انتشاراتی به منظور انتشار کتاب. تهیه و توزیع کتاب در داخل و خارج از کشور.
مهمان - محمد روی جمعه, 14 آبان 1395 02:28

آیا در گرفتن مجوز هم کمک می کنید؟

آیا در گرفتن مجوز هم کمک می کنید؟
ثبت شرکت ژیهات روی سه شنبه, 18 آبان 1395 12:58

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
متاسفانه خیر
مجوز به عهده خود شخص می باشد

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی متاسفانه خیر مجوز به عهده خود شخص می باشد
مهمان - محمد روی جمعه, 14 آبان 1395 02:23

می خاستم در کرج موسسه فرهنگی هنری چند منظوره دایر کنم
از کجا شروع کنم؟
شما چطور می توانید کمکم کنید؟

می خاستم در کرج موسسه فرهنگی هنری چند منظوره دایر کنم از کجا شروع کنم؟ شما چطور می توانید کمکم کنید؟
ثبت شرکت ژیهات روی سه شنبه, 18 آبان 1395 12:57

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
ابتدا باید از وزارت فرهنگ و ارشاد جواز مربوطه را دریافت نمایید و سپس با ارئه مجوز و مدارک شناسایی می توانیم کار ثبتی شمارا شروع کنیم

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی ابتدا باید از وزارت فرهنگ و ارشاد جواز مربوطه را دریافت نمایید و سپس با ارئه مجوز و مدارک شناسایی می توانیم کار ثبتی شمارا شروع کنیم
ثبت شرکت ژیهات روی دوشنبه, 23 آذر 1394 13:48

سلام ،بله برای ثبت شرکت مدرک تحصیلی جزء سابقه حساب می شود

سلام ،بله برای ثبت شرکت مدرک تحصیلی جزء سابقه حساب می شود
مهمان - ساشا روی دوشنبه, 23 آذر 1394 09:13

با سلام میخواستم بدونم مدرک تحصیلی مرتبت می تواند به جای سابقه مورد قبول باشد ؟؟

با سلام میخواستم بدونم مدرک تحصیلی مرتبت می تواند به جای سابقه مورد قبول باشد ؟؟
مهمان
پنج شنبه, 03 اسفند 1396

کد امنیتی تصویر