لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

مقالات ثبت شرکت

ثبت شرکت تجارتی

در صورت نیاز به ثبت شرکت تجارتی در تهران و کرج با کارشناسان مجرب و توانمند و متعهد موسسه ثبت شرکت ژیهات در تماس باشید.

انواع شرکت های تجارتی :

  1. شرکت سهامی خاص
  2. شرکت با مسئولیت محدود
  3. شرکت تضامنی
  4. شرکت مختلط غیر سهامی
  5. شرکت مختلط سهامی
  6. شرکت نسبی
  7. شرکت تعاونی

سهامی خاص: شرکتی است که سرمایه ان به سهام تقسیم می شود و حداقل سه سهام دار تشکیل می شود و صاحبان سرمایه که سهامدار تعبیر می شوند.

با مسئولیت محدود: در این نوع شرکت حداقل دو شریک تشکیل شده است .

شرکت تضامنی : شرکتی است برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. ویژگی این شرکت این است که هریک از شرکاء مسئولیت پرداخت تمام طلب شرکت درمقابل طلب کاران است و به سرمایه ایی که به شرکت آورده میشود محدود نمی شود.

شرکت نسبی : شرکتی است که برای امور تجارتی تحت عنوان و اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند ، در شرکت نسبی بعد از اسم شرکت عبارت (شرکت نسبی) و حداقل اسم یکی از شرکاء شرکت باید ذکر شود.

شرکت مختلط غیر سهامی :شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین یک نفر یا چندنفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

 

x

20% تخفیف درصورت عقد قرارداد از این طریق
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.