مقالات ثبت شرکت

شرایط ثبت شرکت مجری ذیصلاح

موسسه ثبت شرکت ژیهات با کارشناسان مجرب خود در امور ثبت شرکت مجری ذیصلاح و سایر شرکتهای تخصصی در خدمت مشتریان گرامی می باشد

شرایط ثبت شرکت مجری ذیصلاح:

1-می بایست شرکت در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد و آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی کل کشور به چاپ رسیده باشد.

2-موضوع شرکت فقط انجام خدمات اجرای ساختمان باشد به استثنای شرکتهای پیمانکاری با مصالح

3-عضویت حقوقی در سازمان مهندسی ساحتمان

4-حداقل دونفر از مدیران شرکت باید مهندس یا کاردان دارای پروانه اشتغال به کار باشند

5-ارائه سوابق حرفه ای مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت

شرایط ثبت شرکت مجری ذیصلاح،ثبت شرکت پیمانکاران،ثبت شرکت مهندسی،ثبت شرکت مشاور

x

طراحی سایت رایگان با عقد قرارداد ثبتی
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.