لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

مقالات ثبت شرکت

ثبت شرکت لیزینگ خودرو

موسسه ثبت شرکت ژیهات در خصوص ثبت شرکت لیزینگ خودرو دستورالعمل های اجرائی ثبت شرکت لیزینگ اطلاعات مختصری در اختیا شما متقاضیان عزیز قرار میدهد.

دستورالعمل اجرایی ثبت  شرکت لیزینگ خودرو

مقدمه : بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور و قانون بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383/10/22 مجلس شورای اسلامی ئو با توجه به اینکه فعالیت شرکتهای لیزینگ از مصادیق فعالیت در بازار غیر متشکل پولی می باشد ، دستورالعمل اجرای ثبت شرکتهای لیزینگ به شرح زیر تعیین می گردد.

ماده 1 - در این دستورالعمل ذیل به جای عبارات مربوطه به کار خواهد رفت

قانون : قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نیروی انتظامی : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

موسسه اعتباری : بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی

شرکت : شرکت لیزینگ

عملیات لیزینگ : خرید اموال منقول و غیر منقول توسط شرکت لیزینگ و انتقاو واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روشهای مختلف عقد اجاره و یا فروش قسطی

مشتری : اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده از تسهیلات شرکت لیزینگ

اداره ثبت : اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

مجوز تاسیس: موافقت بانک مرکزی با ثبت شرکت لیزینگ پس از طی مراحل پیش بینی شده

مجوز فعالیت : اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی برای شروع فعالیت شرکت لیزینگ جدید التاسیس

ماده 2 - شرکت ها ی موضوع این دستورالعمل شرکت هایی هستند که فعالیت خود را خرید اموال مورد در خواست مشتریان ارز تولید کندگان و یا فروشندگان ، و واگذاری آنها به مشتریان از طریق اجاره و یا فروش قسطی قرار داده اند

ماده 3 - اشتغال به عملیات لیزینگ صرفا توسط اشخاص حقوقی و با رعایت مفاد این دستورالعمل مجاز است.

ماده 4 - شرکت هایی که پیش از تصویب این دستور العمل ایجاد شده اند نیازی به خذ مجوز تاسیس ندارند

ماده 5 - حداقل سرمایه برای فعالیت شرکت لیزینگ به شرح زیر می باشد

الف _ شرکت هایی که به فعالیت در زمینه خودرو ، سواری ، وانت ، مینی بوس ، کامیون های سبک ، ماشین آلات و تجهیزات راهسازی ، ماشین آلات مورد نیاز کارخانجات و امثالهم می پردازند حداقل 60 میلیارد ریال

 ب - شرکت هایی که فعالیت در کالا های سرمایه ای گران قیمت نظیر هواپیما ، اتوبوس ، تریلی ، کامیون های سنگین ، ماشین آلات سنگین مورد نیاز کارخانجات و غیره می پردازند حداقل 100 میلیارد ریال .

ماده 6 - متقاضیان ثبت شرکت باید به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات را به بانک مرکزی ارائه دهند

 

ثبت شرکت لیزینگ خودرو  : دستورالعمل ثبت شرکت لیزینگ خودرو ، موسسه اعتباری ، بانک مرکزی ، مجوز تاسیس

x

20% تخفیف درصورت عقد قرارداد از این طریق
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.