لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

مقالات ثبت شرکت

صورتجلسه انحلال شرکت

برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود نیاز به تنظیم صورتجلسه انحلال میباشد

لذا برای تنظیم صورتجلسه انحلال به مشخصات زیر نیاز مند می باشیم

نام شرکت

شماره ثبت

سرمایه ثبت شده

تاریخ / ساعت مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکاء

میزان سهم الشرکه

در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی بعمل آمد و النهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود در نتیجه خانم /آقای  به آدرس .................................................. به سمت مدیر تصفیه انخاب شد و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود

تذکرات

- آخرین روزنامه رسمی حاوی تغییرات شرکت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود

- فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتیکه خارج از شرکاء انتخاب شده باشد ضمیمه صورتجلسه گرد

صورتجلسه انحلال شرکت ، انحلال شرکت،مجمع عمومی فوق العاده  ،مدیر تصفیه ،روزنامه رسمی

x

20% تخفیف درصورت عقد قرارداد از این طریق
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.