خدمات ثبتی

ثبت شرکتها و انواع آن

برای توضیح چرایی و چگونگی ثبت شرکتها نیاز است ابتدا به طور مختصر انواع شرکتهای قابل ثبت را تشریح نماییم :

1.      ثبت شرکت با مسئولیت محدود

2.      ثبت شرکت سهامی خاص

3.      ثبت شرکت تعاونی

4.      ثبت موسسه

5.      ثبت شرکت تضامنی

6.      ثبت شرکت نسبی

7.      ثبت شرکت مختلط سهامی

8.      ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

9.      ثبت شرکت سهامی عام 

آمار نشان میدهد که بیشترین درخواست برای ثبت شرکتها از 4 نوع ثبت شرکت سهامی خاص،ثبت شرکت با مسئولیت محدود ،ثبت موسسه و ثبت شرکت تعاونی می باشد.

که در این مقاله به اختصار ثبت شرکت با مسئولیت محدود را تشریح می نماییم:

             ثبت شرکت با مسئولیت محدود: پرکاربردترین و بیشترین شرکتهای ثبت شده تا به امروز را شرکتهای با مسئولیت محدود تشکیل می دهند این نوع ثبت شرکت با حداقل 2 نفر شریک قابل ثبت می باشند و برای مواردی چون افزایش سرمایه ، نقل انتقال سهم الشرکه ، ورود و خروج شریک و بسیاری دیگر از تغییرات متداول بسیار ساده تر و به عبارت عامیانه ترو بی دردسرتر از دیگر شرکتها می باشند . ذکر این موضوع که دلیل انتخاب ناماین نوع شرکت که با مسئولیت محدود می باشد. این است که مسئولیت این نوع شرکتها به سرمایه آنها وابسته است ومیزان تعهدات آنها به طرف قرارداد به میزان سرمایه بستگی دارد پس هر چه سرمایه این نوع ثبت شرکتها بیشتر باشد اعتبار آنها بیشتر است لازم به ذکر است که میزان سرمایه اولیه انتخابی برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیازی به واریزی و یا الزاما دارا بودن این مبلغ سرمایه ندارد. 

امید است در دیگر مقالات توضیحات بیشتری نسبت به ثبت دیگر شرکتها ارائه نماییم.

کارشناسان مجموعه ثبت شرکتهای هما آماده ارائه مشاوره کاملا رایگان جهت بهترین انتخاب برای ثبت شرکت مورد نظر شما می باشند.

021-44979434

09128963121