خدمات ثبتی

ثبت جوینت وینچر

Juynt sello Venture

به گردهمایی چند شخصیت (حقیقی یا حقوقی) یا ترکیبی از آنها که جهت انجام پروژه خاصی تشکیل می گردد،  جوینت وینچر گفته می شود.  این قرارداد در قالب شرکت های سهامی خاص و مسولیت محدود قابل ثبت است و مدت زمان خاصی هم برای این قراردادها در نظر گرفته نمی شود. یکی از دلایلی که دولت ها یا شرکتها رو به قرارداد جوینت وینچر می آورند، می تواند این باشد که کشورهای در حال توسعه برای جلوگیری از دادن امتیاز به سایر کشورها و دولتها این راه را انتخاب میکنند. در اختیار داشتن منابع و سرمایه های خارجی جهت پیشبرد یا توسعه اهدافی که شاید دارای ریسک بالایی هم  هستند، یکی دیگر از دلایل انعقاد قرارداد های جوینت وینچر است. مثل قراردادهایی که بین یک یا چند شرکت یا چند شرکت و فرد در راستای انجام پروژه های نفتی منعقد می شود.

در صورت هرگونه اطلاعات در خصوص جوینت وینچر و دیگر قراردادهای همکاری با دیگر شرکتها میتوانید از کارگروه اقتصادی ثبت هما در تهران و دیگر استانهای کشور راهنماییهای رایگان را دریافت نمایید.

در ثبت شرکت هما کلیه فرآیند ثبت انواع شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص در قالب قرارداد جوینت وینچر انجام میگردد.

ثبت شرکت ، ثبت برند، ثبت جوینت وینچر ، ثبت شرکت در صادقیه ، ثبت شرکتها در تهران ، آدرس ثبت شرکت ها  ، آدرس اداره ثبت شرکت تهران

 

سایر مطالب :

  • اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
  • ثبت شرکت منطقه آزاد
  • ثبت شرکت بسته بندی مواد غذایی
  • ثبت شرکت انزلی در تهران
  • فرم ثبت شرکت سهامی خاص
  • صحت شماره ثبت شرکت ها
  • ثبت شرکت چابهار در تهران