خدمات ثبتی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

ثبت اسناد ، ثبت شرکتها تجاری و غیر تجاری ، ثبت اختراعات و علایم ، و غیره هر یک به نوبه خود دارای اهمیت خاصی است . وظیفه سازمان ثبت کشور ، ثبت حقوق مالکیت اشخاص و ویژگی آن در گستردگی حجم فعالیت و تنوع و تخصص است .

برای اطلاع از ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با ما تماس بگیرید و مشاوره تلفنی در خصوص ثبت شرکت و تغییرات داشته باشید.