خدمات ثبتی

ثبت شرکت منطقه آزاد

مناطق آزاد مناطقی هستن که به دلیل انجام امور واردات و صادرات ، این مناطق محل مناسبی برای انجام فعالیت های اقتصادی می باشد.

مانند:

جزیره کیش

چابهار

بندر انزلی و........

لذاموسسه ثبت شرکت هما در خصوص پیشبرد اهداف شما عزیزان در امور ثبت شرکت در این مناطق اقدام به انجام و پذیرش کلیه کارهای ثبت شرکت  شما متقاضیان در این مناطق نموده است.

.