خدمات ثبتی

فرم های ثبت شرکت

سهام چیست ؟

سهم درصد معینی از مالکیت یک شرکت سهامی است . بعنوان مثال اگر سرمایه شرکتی یک میلیون ریال باشد با فرض اینکه سرمایه به 10000 سهم هزار ریالی تقسیم شده باشد ، فردی که 100 سهم این شرکت را در اختیار دارد مالکیت مشارکت ولی در سود وزیان به اندازه یک درصد کل شرکت خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت شرکت و تغییرات با ما تماس بگیرید.