خدمات ثبتی

ثبت ثبت شرکت 

شرکت را به چند نوع (مسئولیت محدود ، سهامی خاص ، سهامی عام ، تضامنی و ...) می توان به ثبت رساند 

ولی چه نوع شرکتی برای حوزه فعالیت شما مناسبتر است ؟

مشاوره در زمینه ثبت شرکت از اهمیت به سزایی برخوردار است ، پس این امر مهم را به کارشناسان امور ثبت شرکت هما بسپارید 

تا ثبت شرکت را با بهترین مشاوره و کمترین زمان ممکن به انجام رسانند