خدمات ثبتی

ثبت شرکت درمناطق آزاد

مناطق آزاد مناطقی هستن که به دلیل انجام امور واردات و صادرات ، این مناطق محل مناسبی برای انجام فعالیت های اقتصادی می باشد.

لذا موسسه ثبت شرکت هما در خصوص پیشبرد اهداف شما عزیزان در امور ثبت شرکت در این مناطق اقدام به انجام و پذیرش کلیه کارهای ثبت شرکت  شما متقاضیان در این مناطق نموده است.

.