خدمات ثبتی

روش پیگیری ثبت شرکت

برای اینکه از وجود یک شرکت اطلاع پیدا کرده و برای انجام هرگونه امور بخواهیدبا اطمینان با  آن شرکت همکاری کنید کافیست به سایت شناسه ملی رفته و کلیه مدارک شناسایی شرکت را وارد نموده و از وجود آن شرکت اطلاع پیدا کنید

ویا .........

با مشاورین موسسه ثبت شرکت هما تماس بگیرید و از راهنمایی های آنها در زمینه ثبت شرکت یاری بجوئید.