خدمات ثبتی

ضوابط ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت پیمانکاری مانند دیکر شرکت ها می باشد

در مرحله اول برای ثبت شرکت پیمانکاری در نظر گرفتن نوع شرکت می باشد ( شرکت با سهامی خاص ویا شرکت با مسئولیت محدود )

در مرحله دوم مهم است در نظر داشته باشید که میخواهید شرکت مهندسی به ثبت برسد یا شرکت مهندسین مورد نظر است

اگر شرکت مهندسی باشد داشتن فقط یک مدرک برای انجام کارها ی ثبت شرکت کافی میباشد .

اگر شرکت مهندسین باشد از یک مدرک بیشتر نیاز است .

برای اطلاعات کاملتر و چگونگی هزینه ها و روند اجرایی می توانی با مشاورین موسسه ثبت شرکت هما تماس بگیرید.