خدمات ثبتی

ضوابط ثبت شرکت ها

برای انجام کلیه امور ثبت شرکتها در سامانه اداره ثبت و تکمیل مدارک

باید از یکسری قوانین و ضوابط پیروی کنید.

کمبود هر یک از مدارک ویا انجام نشدن هر یک از این باعث مشود مراحل  ثبت شرکت شما نا تمام بماند و پرونده شما از اداره ثبت شرکتها برگشت خورده و روند ثبت شرکت باید از اول انجام گیرد.

ما بهترین راه را شما پیشنهاد میدهیم

شما می توانی کار خود را به موسسه ثبت شرکت هما بسپارید با سابقه درخشان در ثبت بیش از 1000 شرکت با مسئولیت محدود  و شرکت با سهامی خاص

فقط کافیست با ما تماس بگیرید.