خدمات ثبتی

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص

پر کردن اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص یکی از قسمت های دشوار در ثبت روند شرکت سهامی خاص میباشد ،این اظهار نامه دارای پیچیدگی بسیار بوده که  برای ثبت نیازمند دقت و دارا بودن اطلاعات کامل با مدارک کامل شرکت در شرفت تاسیس می باشد.

لذا برای ثبت شرکت با سهامی خاص به شما عزیز پیشنهاد میکنیم برای پر کردن و ارسال اظهار نامه ثبت شرکت سهامی خاص خود با موسسه ثبت شرکت هما تماس حاصل فرمائید .