خدمات ثبتی

سازمان ثبت شرکت

وسعت و دامنه ثبت ، امروزه به مراتب بیشتر از زمان گذشته است . ثبت اسناد ، ثبت شرکتها تجاری و غیر تجاری ، ثبت اختراعات و علایم ، و غیره هر یک به نوبه خود دارای اهمیت خاصی است . وظیفه سازمان ثبت اسناد املاک کشور ، ثبت حقوقی مالکیت اشخاص و ویژگی آن در گستردگی حجم فعالیت و تنوع و تخصص است .

بخشهای تخصصی سازمان و وظایف :

  1. معاونت امور اسناد
  2. معاونت امور املاک

دراینجا فقط به امور اسناد توضیح داده میشود:

معاونت امور اسناد :

  1. اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
  • ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با وظایف زیر:
  1. ثبت کلیه شرکتهای داخلی و موسسات غیر تجاری در حوزه تهران
  2. ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجاری در خارج از کشور به ثبت رسیده است
  3. ثبت کلیه شعب و یا نمایندگی شرکتهای خارجی
  4. تعیین نام شرکتها و موسسات در تهران و سایر شهرستانها
  5. پلمپ دفاتر تجارتی
  6. تایید اظهارنامه کارت بازرگانی به منظور اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی