خدمات ثبتی

سامانه ثبت شرکت

حفاظت از برند ، جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و حفظ موقعیت برند منجر به آسودگی خاطر صاحبان برند در سرمایه گذاری و ارتقای برندشان است . مشاوران حقوقی برند هما با ثبت مالکیت برند ، طرح ها و هویت بصری برند یاری می رساند .

موسسه ثبت شرکت هما مفتخر است که کلیه خدمات اعم از ثبت شرکت ، تغییرات ، انحلال ، ثبت برند ، کداقتصصادی ، اخذ کارت بازرگانی ، جواز تاسیس و غیره در خدمت شما مشتریان محترم است .