خدمات ثبتی

تعیین نام برای ثبت شرکت

اسم برای شما چقدر اهمیت دارد

تا به حال اقدام به خرید از یک شرکت به خاطر نام آن شرکت کرده اید

نام یک شرکت یکی از مهترین معیارها برای ثبت شرکت می باشد.

نام هر شرکت مانند لباس بر تن انسان است که شخصیت و اصالت آن فرد را نشان میدهدد .

برای تعیین نام شرکت در اداره ثبت شرکت ها باید به یکسری عوامل و مقررات آشناییت داشته تا بتوانید شرکت با نام مورد نظرتان را به ثبت برسانید

برای سهولت در انجام کار میتوانید از اطلاعات کارشناسان موسسه ثبت شرکت هما تماس حاصل فرمائید .