خدمات ثبتی

چگونه یک شرکت ثبت کنیم

انواع شرکت داریم از قبیل : سهامی عام ، سهامی خاص ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، مختلط غیر سهامی ، مختلط سهامی نسبی و تعاونی که هر یک برای ثبت مراحل جداگانه دارد .

برای اطلاع از چگونگی ثبت شرکت می توانید از طریق شماره موجود در سایت با ما تماس بگیرید و مشاوره تلفنی در خصوص ثبت شرکت داشته باشید.