خدمات ثبتی

کنترل شماره ثبت شرکت

جهت جستجو شرکت ثبت شده با مراجعه به سایت روزنامه رسمی و یا از طریق مراجعه به سایت http://ilenc.ir (سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی) اقدام فرمایید

در روش اول پس از مراجعه به سایت روزنامه رسمی بر روی آیکن آگهی های قانونی کلیک می کنید که یک صفحه باز می شود و از چند طریق میتوان شرکت مد نظر را استعلام گرفت (1-شماره ثبت 2-شناسه ملی 3-نام شرکت ) پس از جستجو می توان جزئیات کامل را مشاهده نمود

در روش دوم با مراجعه به سایت http://ilenc.ir از طریق وارد نمورن شناسه ملی و یا شماره ثبت و یا نام شرکت می توان جستجو را انجام داد

برای دسترسی به لینک مستقیم روزنامه رسمی و همچنین سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی به وب سایت ثبت شرکت هما مراجعه فرمایید