خدمات ثبتی

زمان استخدام ثبت شرکت ها

جهت استخدام امور ثبت شرکت ها با مراجعه به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعلام زمان آزمون فراگیر به صورت اینترنتی می توانید اقدام کنید

این اطلاعیه فراخوان می باشد و در دو مرحله آزمون تئوری و مصاحبه حضوری نتایج مشخص می شود .

لینک مستقیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سایت موسسه ثبت شرکت هما قابل دسترسی می باشد.