خدمات ثبتی

طریقه ثبت شرکت خدماتی

 ثبت شرکت خدماتی یک سری شرایط دارد اعم از :

1-تصمیم گیری نوع شرکت (برای ثبت شرکت خدماتی بین انواع شرکت ، شرکت با مسئولیت محدود مناسب تر است )

2- تعداد اعضا در شرکت مسوئلیت محدود حداقل 2 نفر باید باشد

3-میزان سرمایه اولیه حداقل صد هزار تومان باید باشد

4-همه ی اعضاءگواهی عدم سوء پیشینه باید داشته باشند

5-کپی از مدارک شناسایی اعضاء هم  نیاز است

پس از تصمیم گیری نوع شرکت و در اختیار داشتن شرایط و مدارک لازم موسسه ثبت شرکت هما امور ثبتی شما را متقبل می شود و ثبت شرکت خدماتی شما را در کوتاهترین زمان ممکن به سر انجام می رساند .