خدمات ثبتی

ثبت شرکت در ظفر

خیابان شهید سرتیپ وحید دستگردی یا خیابان ظفر یکی از خیابان های شمالی تهران است که در منطقه 3 شهرداری تهران قرار دارد.

این منطقه یکی از خوش موقعیت ترین مناطق تهران برای انجام کلیه فعالیت اقتصادی می باشد.

موسسه ثبت شرکت هما به استحضار شما عزیزان میرساند که از تاریخ 1394/03/01 می توانید تمامی امور ثبت شرکت خود را در این منطقه به ما بسپارید.