خدمات ثبتی

طریقه ثبت شرکت

گام اول در جهت ثبت شرکت تصمیم گیری بر نوع آن است

انواع شرکت عبارتند از (مسئولیت محدود ، سهامی خاص ، سهامی عام ، تضامنی و ...)

شرکت سهامی خاص و مسئولت محدود پر کاربردترین نوع شرکت می باشد

برای ثبت شرکت مسئولیت محدود تعداد اعضاء 2 نفر و برای شرکت سهامی خاص حداقل 5 نفر (3 سهامدار و 2 بازرس )مورد نیاز است .

طریقه ثبت شرکت را با موسسه ثبت شرکت هما آسان و سریع پیش ببرید.