خدمات ثبتی

روش ثبت شرکت

برای ثبت شرکت در مرحله اول باید درنظر داشت که شما قصد ثبت شرکت با چه نوع فعالیت و چه نوع شرکت را دارید ( شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود )

روش ثبت شرکت در هر یک از ثبت شرکت ها با هم متفاوت است

در ثبت شرکت با مسئولیت محدود مدارک قابل ارائه به اداره ثبت شرکت ها

اساسنامه شرکت 2 نسخه

تقاضانامه شرکت 2 نسخه

شرکت نامه 2 نسخه

صورتجلسه موسسین 2 نسخه

اقرار نامه مدیران 1 نسخه

ابلاغیه تایید نام شرکت 1 نسخه

رسید پذیرش در سامانه 

در ثبت شرکت سهامی خاص مدارک قابل ارائه به اداره ثبت شرکت ها

اساسنامه شرکت

اظهارنامه

صورت جلسه موسسین

اقرار نامه مدیران

ابلاغیه تاییدیه نام

رسید پذیرش درسامانه ثبت شرکت

برای راحتی در انجام کارها میتوانی انجام امور ثبت شرکت خود را از صفر تا 100شرکت خود رادر کمال آرامش به کارشناسان ثبت شرکت موسسه هما بسپارید .