خدمات ثبتی

وام ثبت شرکت

یکی از مزایای ثبت شرکت و رسمیت بخشیدن به فعالیت اقتصادی که قصد راه اندازی آن و در آمد زایی و ایجاد اشتغال زایی در جامعه را دارید استفاده از وام ثبت شرکت است

شما با در نظر گرفتن موضوع و نوع فعالیت اقتصادی که اقدام به ثبت شرکت می نمائید .

میتوانید از وام بانک های دولتی و خصوصی برای توسعه فعالیت خود استفاده نمایید .

موسسه ثبت شرکت هما میتواند مشاوره های شایان ذکری در خصوص چگونگی از وام ثبت شرکت و چگونگی توسعه فعالیت به شما عزیزان ارائه دهد.